Nieuws/Binnenland
1161741230
Binnenland

Asielopvang vol, noodscenario in beeld: ’We moeten capaciteit met 4000 uitbreiden’

De noodopvang in Goes heeft plek voor 320 asielzoekers.

De noodopvang in Goes heeft plek voor 320 asielzoekers.

Goes - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is met spoed op zoek naar duizenden extra opvangplekken voor vreemdelingen. Volgens bestuurslid Joeri Kapteijns is dat nodig om het noodscenario van veldbedjes in sporthallen en scholen af te wenden. „Dat scenario kan namelijk heel snel nodig zijn, maar het kan ook zijn dat we het net redden.”

De noodopvang in Goes heeft plek voor 320 asielzoekers.

De noodopvang in Goes heeft plek voor 320 asielzoekers.

Volgens de plaatsvervangend voorzitter van het COA zit de reguliere opvang vrijwel vol: „We hebben op dit moment 30.000 bedden en die zijn bijna allemaal vergeven”, weet hij. „Om die reden moeten we de capaciteit uitbreiden met 4000, waarvan we de eerste 1000 al hebben gevonden.”

„Als we de benodigde plekken niet vinden is de volgende stap de crisisnoodopvang”, stelt Kapteijns. „Veiligheidsregio’s in Nederland wordt dan gevraagd op zeer korte termijn opvang te regelen voor de asielzoekers. Daarom hopen we dat gemeenten navolging geven aan de oproep van het kabinet om te helpen extra plekken te vinden, zodat dit scenario niet nodig is.”

Vakantieparken

Hiervoor is het COA in gesprek met lokale overheden door het hele land. „We kijken onder andere naar oude asielzoekerscentra, gebouwen die op de nominatie staan gesloopt te worden, maar ook vakantieparken om snel op te kunnen schalen”, stelt het bestuurslid. „Ook zijn we met andere congreslocaties in gesprek, bijvoorbeeld in Utrecht en Leeuwarden.”

Maandag werd voor het eerst sinds de vluchtelingencrisis in 2015 weer een noodopvanglocatie in een congreshal in gebruik genomen. Op de opvanglocatie in Goes worden er in totaal 320 mannen opgevangen. De verwachting is dat de bewoners voornamelijk Syriërs en Turken zijn.

Verhoogde instroom

Het tekort aan bedden wordt veroorzaakt door de verhoogde instroom van asielzoekers naar Nederland. Afgelopen maand dienden er in totaal 3732 personen een asielaanvraag in. De geëvacueerde Afghanen zijn daar nog niet bij opgeteld, doordat de formele asielaanvragen in september zijn gedaan. Daarnaast wachten er momenteel 11.000 statushouders in een aseilzoekerscentrum op een woning.

Volgens Kapteijns is de prognose dat de komende tijd ook het totaal aantal benodigde bedden zal groeien. „De verwachting is dat we de extra plekken langjarig nodig hebben. Hoeveel precies is nu nog niet te zeggen.”