Nieuws
1162047
Nieuws

Tekort aan technici kost vele miljarden

Technische bedrijven in Nederland zullen hun activiteiten de komende jaren verplaatsen naar lagelonenlanden als het tekort aan goed opgeleid personeel niet snel wordt teruggedrongen. „Ons land loopt daardoor miljarden aan inkomsten mis en dat remt het economisch herstel”, waarschuwt voorzitter Ineke Dezentjé HammingBluemink van werkgeversorganisatie FME-CWM.

De technische sector, goed voor een jaarlijkse omzet van €80 miljard, wordt overrompeld met orders uit opkomende markten. Probleem is echter dat bedrijven maar nauwelijks aan de vraag kunnen voldoen vanwege het gebrek aan goed opgeleid technisch personeel in ons land. In het ergste geval zal het tekort oplopen tot 170.000 in 2016, schetst Hamming-Bleumink. „Dat is zeer zorgelijk. Onze economie is afhankelijk van export. Als onze techbedrijven weglopen, zal dat ten koste gaan van de economische groei. Bovendien zal de werkloosheid stijgen.”

FME-CWM, waarbij 2500 bedrijven met in totaal 225.000 werknemers zijn aangesloten, hoort deze geluiden steeds vaker vanuit zijn achterban. Veel bedrijven zijn daarom genoodzaakt om mensen uit het buitenland in dienst te nemen.

Zo bestaat het 200 man tellende personeelsbestand van het het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Nieuwegein van de Zweedse SKF Group, producent van lagers met een omzet van ruim 66 miljard Zweedse kronen (€7,7 miljard) vorig jaar, voor bijna 60% uit het buitenlanders. Ze zijn afkomstig uit landen als China, Mexico en zelfs Oezbekistan. „We zijn een internationaal bedrijf, dus we zullen altijd buitenlandse werknemers in dienst hebben”, benadrukt directeur Hannie Kroes. „Maar de verhouding is scheef, omdat we in Nederland nauwelijks geschikt personeel kunnen vinden.”

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte eerder bekend het tekort aan te zullen pakken. Het kabinet sluit begin volgend jaar samen met werkgevers, het onderwijs en de vakbeweging een Techniekpact, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt hoe opleiding en arbeidsmarkt beter op elkaar moeten aansluiten. Volgens FME-CWM is het de bedoeling dat er over een aantal jaren helemaal geen tekort meer is. „We kunnen de concurrentiestrijd van de lagelonenlanden alleen winnen door zelf knappe koppen op te leiden”, aldus Hamming-Bluemink.

Lees alle details in de krant van vrijdag