Nieuws
1162047
Nieuws

Premium

Het beste van De Telegraaf

Tekort aan technici kost vele miljarden

Technische bedrijven in Nederland zullen hun activiteiten de komende jaren verplaatsen naar lagelonenlanden als het tekort aan goed opgeleid personeel niet snel wordt teruggedrongen. „Ons land loopt daardoor miljarden aan inkomsten mis en dat remt het economisch herstel”, waarschuwt voorzitter Ineke Dezentjé HammingBluemink van werkgeversorganisatie FME-CWM.