Nieuws/Binnenland
1162130
Binnenland

Huizenkopers in verwarring over regelgeving

Op hypotheekgebied gaat het nodige veranderen. Wie in 2013 voor het eerst een hypotheek afsluit, is fiscaal verplicht de hypotheek ten minste in 30 jaar annuïtair af te lossen. Daarnaast veranderen er nog tal van andere zaken, waardoor potentiële huizenkopers door de bomen het bos niet meer zien.

De fiscaal verplichte annuïtaire aflossing van hypotheken heeft veel starters op de woningmarkt schrik aangejaagd. Eén van de zorgpunten is dat starters door de verplichte annuïtaire aflossing minder zouden kunnen lenen. Dat is onjuist.

In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen staat namelijk al bijna 10 jaar dat bij het bepalen van de leencapaciteit wordt uitgegaan van ten minste de lasten behorende bij een 30-jarige annuïtaire lening. Door de fiscaal verplichte 30-jarige annuïtaire aflossing kunt u dus niet minder lenen.

Wat wel verandert, is dat de lagere woonlasten van een (bank)spaarhypotheek ten opzichte van een 30-jarige annuïtaire lening komen te vervallen. Die lagere woonlasten zijn uitsluitend terug te voeren op fiscaal voordeel. Dit betekent voor starters die in 2013 een woning kopen, dat ze uiteindelijk minder beschikbaar besteedbaar inkomen hebben dan een starter die in 2012 een woning heeft gekocht.

In 2013 kunnen starters wél een minder hoge hypotheek krijgen dan in 2012 als gevolg van de lagere woonlastpercentages die met ingang van 2013 van toepassing worden. Deze woonlastpercentages worden jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van koopkrachtplaatjes. Doordat de koopkracht daalt, mag u ook een minder groot deel van uw inkomen verwonen en dus ook minder lenen voor de aankoop van uw woonhuis.

Vreemd

Hoewel dit logisch klinkt, komt het mij toch vreemd voor. Het kopen van een woning is een langetermijninvestering, waarbij u lasten op de lange termijn aangaat. Die verplichtingen zou u in goede tijden, maar ook in slechte tijden, moeten kunnen dragen. Als u het met die zienswijze eens bent dan is het op zijn minst vreemd dat u in 2013 minder voor de aankoop van een woning kunt lenen dan in 2012.

Als u in 2012 de maximale leencapaciteit voor de aankoop van uw woning heeft benut, heeft u naar de normen van 2013 een te hoge hypotheek. Is het dan verstandig om het te hoge deel van de hypotheek af te lossen en kunt u dat financieel opbrengen? En misschien nog wel belangrijker: wat betekent deze aanpassing financieel voor u op de middellange en lange termijn? In mijn ogen zou het beter zijn dat de houdbaarheid van woonlastpercentages langer dan één jaar is. Bij voorkeur vijf of liever nog tien jaar.

Ondertussen knutselt de politiek verder aan de regels voor hypotheken. Deze maand werd aangekondigd dat ook loonstijgingen op langere termijn dan 6 maanden mogen meetellen voor het bepalen van de leencapaciteit en heeft de VVD het idee geopperd dat starters in 30 jaar slechts de helft van de hypotheek annuïtair moeten aflossen.

Het dreigt nog lang onrustig in Den Haag te blijven. Potentiële huizenkopers zullen wellicht nog lang in verwarring verkeren. Dat zal geen bijdrage leveren om de woningmarkt op korte termijn uit het slop te trekken.