Nieuws/Binnenland
1163565
Binnenland

Rutte: het gaat iets beter met Europa

Premier Mark Rutte ziet voorzichtige positieve ontwikkelingen in Europa. De maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen, zoals de aanscherping van de begrotingsdiscipline en het bankentoezicht, beginnen hun vruchten af te werpen. De premier zei dat vrijdag na de laatste ministerraad van dit jaar.

Volgens Rutte was er sprake van een „bewogen, turbulent jaar”. De economische crisis is nog niet voorbij, onderstreepte hij. Het kabinet beseft dat er achter de sombere cijfers „echte gezinnen schuilgaan”. Maar er is voor het kabinet maar één weg: de crisis bestrijden en zorgen dat „het huishoudboekje weer op orde komt”.

Rutte wil „geen valse verwachtingen wekken”. Het kabinet wil wel knokken voor draagvlak voor zijn beleid. Het eerste overleg met vakbonden en werkgevers van deze week was wat hem betreft „bemoedigend”. Rutte bespeurt „een gedeeld gevoel van urgentie”.