Nieuws/Binnenland
1165552
Binnenland

Hebben mijn parttimers recht op ADV ?

Binnen onze onderneming hebben fulltimers recht op 13 ADV-dagen per jaar. Parttimers niet. Enkelen hebben zich hierover beklaagd. Mag dit onderscheid gemaakt worden?

Dat hangt ervan af. In tegenstelling tot de vakantiedagen is er over ADV- of ATV-dagen niets wettelijk geregeld. Dat maakt dat je als onderneming zelf de spelregels hierover in de cao, personeelshandboek of arbeidsovereenkomst kunt opnemen. Hieraan zijn echter wel grenzen gebonden, zoals blijkt uit het volgende.

De afkorting “ADV” staat voor arbeidsduurverkorting. De afkorting “ATV” staat voor arbeidstijdverkorting. ADV- of ATV- dagen zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw in het leven geroepen om de werkloosheid te bestrijden. Het beschikbare werk werd op deze manier over meer mensen verdeeld, waardoor meer mensen aan het werk zouden kunnen.

Kort gezegd komt het er voor beiden op neer dat werknemers meer uren per week werken dan ze uitbetaald krijgen. De uren die ze wel werken en niet betaald krijgen, worden omgezet in extra vrije dagen, de ATV- of ADV-dagen.

Een voorbeeld: Als binnen een onderneming een werkweek van 36 uur wordt gehanteerd, dan wordt er op papier 7,2 uur per dag gewerkt (5 x 7,2 = 36). In de praktijk wordt gewoon 8 uur per dag gewerkt en dus 40 uur per week, 4 uur meer dan de normale arbeidsduur. Dit teveel aan uren wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld één vrije dag per twee weken. Het salaris wordt echter over 36 uur betaald. Je zou dus kunnen zeggen dat een gedeelte van het loon in vrije tijd wordt omgezet.

Het recht op ATV/ADV speelt dus strikt genomen alleen op het moment dat iemand meer uren werkt dan de normale arbeidsduur. Als in bovenstaand voorbeeld daadwerkelijk 7,2 uur per dag gewerkt zou worden, zou er geen recht zijn op ATV/ADV.

Als een werknemer parttime werkzaam is of parttime zou gaan werken (bijvoorbeeld drie dagen per week), geldt - voortbordurend op bovenstaand voorbeeld - het volgende.

Als de werknemer in dit voorbeeld drie werkdagen van 7,2 uur maakt (dat resulteert in een werkweek van 21,6 uur, namelijk drie keer 7,2), dan heeft deze parttimer geen recht op ATV/ADV. Als deze parttimer echter drie werkdagen van 8 uur maakt, maar slechts 21,6 uur krijgt uitbetaald, heeft hij wel (naar rato van het dienstverband) recht op ATV/ADV. Als de werknemer in deze situatie toch geen ATV/ADV toegekend krijgt, dan zou dat het maken van ongeoorloofd onderscheid opleveren tussen fulltimers en parttimers. Dat is niet toegestaan. Dat zou namelijk in strijd zijn met artikel 1 van de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Uitgebreide infomatie hierover vindt u in het onderdeel van XpertHR over gelijke behandeling.

Waar tot slot nog rekening mee gehouden moet worden is de situatie waarin er wel ATV/ADV-dagen worden toegekend aan fulltime werknemers, terwijl er feitelijk niet meer uren worden gewerkt dan er worden uitbetaald. Om terug te keren naar bovenstaand voorbeeld: de fulltime werknemers werken niet 8 uur per dag maar 7,2 uur per dag. Er wordt dus niet feitelijk 40 uur per week gewerkt, maar 36 uur per week. Hier is de toekenning van ATV/ADV-dagen dus eigenlijk een verkapte vakantiedagenregeling. In deze situatie mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen fulltimers en parttimers en hebben parttimers, net als de fulltimers, recht op ATV/ADV (uiteraard naar rato van het dienstverband).

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.