Nieuws/Binnenland

Goede klantrelatie door crisis

Door Jessica Numann

De economische malaise heeft het afgelopen jaar de relatie tussen ondernemer en klant verstevigd. Ook heeft de Nederlandse ondernemer zijn kans gegrepen om zichzelf verder te ontwikkelen.

Dit blijkt uit onderzoek over bedrijfssucces van ondernemerscoach Josette Dijkhuizen onder 300 ondernemers. Bij het onderzoek, onderdeel van haar het promotiestudie aan de Universiteit van Tilburg, werden thema´s als balans tussen werk en privé, groeiend marktaandeel en duurzaamheid onder de loep genomen.

Ondernemers boeken weinig persoonlijk financieel succes, zoals hoog inkomen en inkomenszekerheid. Het verschil met andere succesfactoren is groot. De grootste prestatie wordt toegekend aan de relatie met klanten (tevredenheid en loyaliteit) en persoonlijke ontwikkeling (intellectuele activiteiten, de eigen visie uitdragen).

Mannen en vrouwen

Ook zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Vrouwen waarderden de succesfactoren hoger dan mannen. Wellicht betekent dit dat vrouwelijke ondernemers tevredener zijn over het succes.

Het lijkt er dus op dat de crisis door de ondernemers wordt aangewend om de relatie met klanten te versterken en zichzelf verder te ontwikkelen. De ondernemer legt daarmee een goed fundament voor verdere ontwikkeling. De klanten betalen tenslotte je boterham en zelf ben je de drijvende kracht achter je onderneming. Een goede basis voor de toekomst.