Nieuws/Binnenland
1167857
Binnenland

IKZ wil niet sluiten

De Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) verzet zich tegen de gedwongen fusie van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Volgens de oncologen is een fusie nu niet gewenst omdat de registratie van kanker dan ernstige en kostbare schade en achterstand oploopt.

De NVvO is de grootste vertegenwoordiger van de 28 beroepsgroepen in de kankerzorg in ons land, en wijst in een felle reactie het fusievoorstel af. In een brief aan de minister en ook aan de opsteller van het voorstel -burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan de Rijn- stelt de NVvO dat het zeer vreemd is dat zij niet door de heer Eenhoorn is gepolst.

'Chantage'

In de Tweede Kamer worden inmiddels ook vragen gesteld over het niet betrekken van de NVvO bij de fusie, waarvan het IKZ voor eind december een intentieverklaring moet tekenen omdat ze anders de subsidie zou verliezen. Een actiecomité, dat vanaf vandaag de actie RedUwIKZ start, spreekt in dat verband in een open brief van "chantage".

Motie

De SP en 50-plus willen morgen minister Schippers bij het vragenuurtje en middels een motie ervan overtuigen dat een fusie ongewenst is. „Een fusie is op dit moment niet verantwoord. Iedereen weet dat het IKNL nog in de kinderschoenen staat en dat het daar hapert met de registratie. Ook is er bij fusie het risico op verlies van de enorme wetenschappelijke kennis en expertise van het lKZ. Straks heeft de minister door gebrek aan informatie geen idee van de sterftecijfers in Zuid-Nederland,” stelt secretaris van de NVvO dr. Lukas Stalpers, werkzaam in het AMC.

In het IKNL zijn sinds twee jaar onder andere de kankercentra uit Noord-, Midden- en Oost Nederland en Amsterdam en Rotterdam vertegenwoordigd. Het IKZ, dat grote faam geniet vanwege de nauwgezette registratie, de actieve patiëntenparticipatie en het hoogstaande wetenschappelijke onderzoek, weigerde destijds samen te gaan met het IKNL. Uit stukken die in bezit zijn van deze krant blijkt dat de medewerkers van het IKZ bereid zijn zich juridisch te verzetten.

Ruzie

Volgens Bas Eenhoorn, die het voorstel voor het ministerie maakte, heeft hij met de beroepsgroepen Soncos en Hovon, kankerpatiëntenverenigingen én ziekenhuisbestuurders gesproken. „Die willen allemaal dat er een einde komt aan twee ruziënde kankercentra. Die fusie moét: uit oogpunt van transparantie en de uitwisselbaarheid van dataregistratie voor de patiënten en verzekeraars. Ik erken de kwaliteit van bijvoorbeeld het wetenschappelijke onderzoek van het IKZ en vind ook dat dit behouden moet worden.”

Klik op de link rechts naast het artikel om de open brief te lezen.