Nieuws/Binnenland
1168065
Binnenland

Daling kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen in kinderopvang is de laatste 9 maanden met 4 procent gedaald, maar ouders zijn niet minder gaan werken. Vorig jaar werkte 71,1 procent van de moeders met kinderen tot 12 jaar, in de eerste drie kwartalen van dit jaar was dat 71,2 procent. Bij de vaders met jonge kinderen was een stijging van 0,2 procent zichtbaar.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zal dat dinsdag aan de Tweede Kamer melden. Asscher zegt te beseffen dat het voor veel mensen lastig is werk en zorg voor kinderen te combineren. Op kinderopvang is de afgelopen tijd flink bezuinigd. De minister houdt de effecten scherp in de gaten, zodat hij op tijd maatregelen kan nemen.

Asscher wil laten uitzoeken of de daling van het gebruik van kinderopvang komt door de bezuinigingen of dat er andere oorzaken zijn. Bijvoorbeeld doordat ouders werkloos raken of doordat er meer gecontroleerd wordt op rechtmatig gebruik van kinderopvangtoeslag.

Dinsdag wordt de begroting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer behandeld. CDA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie zullen er dan op aandringen een bezuiniging van 90 miljoen euro op de kinderopvang voor volgend jaar te schrappen.

De SP en de ChristenUnie zullen verder vragen de geplande verlaging van de WW-duur ongedaan te maken. Dat zou betaald kunnen worden door weer een WW-premie voor werknemers in te voeren. De WW wordt nu alleen door een werkgeverspremie gefinancierd.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil dat mensen beter geïnformeerd worden over hun pensioen. In pensioenoverzichten wordt geen rekening gehouden met de geldontwaarding, zodat een te rooskleurig beeld ontstaat.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma wil dat er meer ruimte komt voor begeleiding van Wajongers (jonggehandicapten) door jobcoaches. Ook wil hij dat gemeenten het geld voor bijzondere bijstand kunnen benutten voor 'ruilwinkels' voor mensen die moeilijk rond kunnen komen.