Nieuws/Binnenland
1168070
Binnenland

Blok gaat nog eens naar de WOZ kijken

Minister Stef Blok (Wonen) wil nog steeds huurprijzen die meer marktconform zijn, maar gaat de voorgenomen grondslag daarvoor (4,5 procent van de WOZ-waarde) nog eens bekijken. Landelijke invoering zou namelijk problemen voor sommige corporaties kunnen veroorzaken. Dat valt op te maken uit een brief aan de Tweede Kamer.

Verhuurders moeten mensen met hogere inkomens hogere huren kunnen laten betalen. Aan de ene kant worden dan mensen geprikkeld om sociale woningen over te laten aan minder bedeelden. Maar met het geld van hogere huren kan ook de verhuurderheffing van 2 miljard euro uit het regeerakkoord worden betaald, hoopt Blok. Corporaties kunnen dat geld echter ook deels binnen halen met een efficiënte bedrijfsvoering, lagere overhead, lagere onderhouds- en beheerkosten en meer verkoop, schrijft Blok.

Het Centraal Planbureau en het Centraal Fonds Volkshuisvesting zijn met verschillende berekeningen gekomen van de effecten. Het ene ging uit van verhoging van de WOZ-waarde, het andere van verlaging. Maandag kwam er een CPB-analyse van de verschillen, die ook weer tegenviel en tot onzekerheid leidde. „De grondslag is de koppeling aan de WOZ-waarde, die mag niet tot onzekerheid leiden. Die grondslag moet dus stabieler”, aldus Jacques Monasch van coalitiepartner PvdA op NU.nl. „De onzekerheid moet weg, dat moet topprioriteit worden.”

Linda Voortman van GroenLinks reageerde : „In het vorige debat wees ik de minister er al op dat het niet de vraag was of maar wanneer de woonparagraaf uit het regeerakkoord opengebroken zou worden. Dat moment is er dus nu.” Paulus Jansen van de SP zegt dat het regeerakkoord toe is aan de 'tweede herziening': „Ze krabbelen terug, maar zonder ruiterlijk te erkennen dat ze de plank compleet hebben misgeslagen. Minister Blok wil nu de 4,5 procent van de WOZ-waarde als basis voor de maximale huur laten vallen. Paniek, paniek, paniek.” D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil dat Blok „de misrekening van het kabinet snel tenietdoet en met een duidelijk plan komt om het vertrouwen te herstellen. De huurplannen van het kabinet lijken nu definitief onuitvoerbaar.”