Nieuws/Binnenland
1168107
Binnenland

Twijfel of Haringvliet in 2015 op kier kan

Minister Melanie Schultz van Haegen (Water) twijfelt of het haalbaar is om de sluizen in het Haringvliet in 2015 op een kier te zetten. Ze zei dat maandag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Schultz, die zich sinds het aantreden van Rutte II bezighoudt met water, stelde zo snel mogelijk in de kwestie te zullen duiken. „Ik ga kijken hoe we hier tempo in kunnen brengen”, zei ze. De minister wil kijken wat een reële uitkomst is, wat de kosten daarvoor zijn en hoe dat alles moet worden uitgevoerd. „Dat is beter dan dat het in het luchtledige blijft hangen”, zei ze.

De minister zei verder ook te kijken wat er moet gebeuren als de sluizen niet op een kier kunnen, bijvoorbeeld om financiële redenen. Ze stelde daar nog geen aanwijzingen voor te hebben: „Dit is echt een als”, zei ze. Schultz benadrukte de intentie te hebben om de sluizen te laten kieren, maar ze moet dan wel het budget rond hebben.

Kierbesluit

Schultz gaat de komende tijd om tafel met alle betrokkenen en hoopt halverwege volgend jaar te laten weten wat er precies gaat gebeuren met het zogenoemde Kierbesluit.

Halverwege vorig jaar besloot het kabinet om de sluizen toch te laten kieren, waardoor er weer zalm in de Rijn kan gaan zwemmen. Daarmee werd een besluit uit het vorige regeerakkoord teruggedraaid. Vanwege de hoge kosten hadden VVD en CDA in eerste instantie besloten de sluizen dicht te houden.

Garanties

Het was al duidelijk dat de sluizen niet meteen op een kier zouden gaan, omdat daardoor brak water zou ontstaan en de landen van boeren zouden kunnen verzilten. Daarom zouden er eerst garanties voor de zoetwatervoorziening moeten komen. De verwachting was tot nog toe dat dit alles eind 2014 gereed zou zijn.

Natuurmonumenten snapt dat er goed gekeken moet worden naar de gevolgen voor de boeren en het drinkwater, maar betreurt het uitstel wel. „Wat Natuurmonumenten betreft moet na 25 jaar vertraging en stilstand het Kierbesluit zo snel mogelijk worden uitgevoerd.”

Naar schatting gaat het ruim 40 miljoen euro kosten om het zogenoemde Kierbesluit te kunnen uitvoeren.