Nieuws/Binnenland
1168201
Binnenland

Nieuwe winnaars en verliezers

De herbalancering van de mondiale economie zal volgens Fidelity zorgen voor nieuwe winnaars en verliezers.

Beleggers hadden het de afgelopen tien jaar gemakkelijk wanneer zij investeerden in opkomende markten. Deze lieten namelijk een opgaande lijn zien, wat leidde tot een ‘free lunch’. Fidelity verwacht echter dat deze benadering ophoudt te werken. Er zal namelijk een grotere differentiatie ontstaan tussen markten, sectoren en aandelen onderling. Voor China verwacht Fidelity bijvoorbeeld dat de groei gaat vertragen van een dubbelcijferig niveau naar circa 7-8%. De Chinese economie zal zich namelijk herbalanceren van een investeringsgedreven exportmodel naar een meer op consumptie gebaseerde economie. Hierdoor kan deze achterop raken bij markten die wel hun groeitempo weten vast te houden. Daarnaast zijn de Chinese industriële lonen de afgelopen jaren gestegen, waardoor China’s sterke arbeidskostenpositie ten opzichte van andere landen is afgenomen en het voor bedrijven minder vanzelfsprekend is om hun productie in China uit te laten voeren. Andere opkomende markten, vooral in Azië en Afrika, zullen hiervan profiteren. Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, Thailand en Nigeria zijn volgens Fidelity vanwege hun loonconcurrentievermogen en een verbeterende infrastructuur goed gepositioneerd. Doordat groeicijfers van opkomende markten uiteen gaan lopen, adviseert Fidelity om iedere markt apart te beoordelen in plaats van als één harmonieus geheel. Dat er in China sprake is van een herbalanceringsproces hoeft daarbij geen negatief effect te hebben op andere opkomende markten. Beleggers hoeven dan ook volgens Fidelity niet uit te stappen, aangezien de waarderingen van opkomendemarktindices nog altijd aantrekkelijk zijn ten opzichte van die van ontwikkelde markten. Wel zullen er nieuwe winnaars en verliezers ontstaan, waardoor actief management wordt aanbevolen.