Nieuws/Binnenland
1168219
Binnenland

Nog te veel stikstof in milieu

Nederland moet meer werk maken van het terugdringen van stikstof in het milieu. Daarvoor pleit de Gezondheidsraad bij de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken. De vorige jaren is de hoeveelheid stikstof in het milieu in Nederland succesvol teruggedrongen, maar dat terugdringen lijkt inmiddels te stagneren, constateert de Gezondheidsraad.

Gezondheidsschade door stikstof komt door luchtverontreiniging, maar ook door verontreiniging van drinkwater en voeding. Het schadelijke nitraat wordt dan omgezet in nitriet, wat in verband wordt gebracht met een aantal kankers in het maagdarmkanaal. Dat zijn de delen van het lichaam waar eten en drinken langs gaan: de slokdarm, maag, dikke en dunne darm, alvleesklier, lever en galwegen.

Luchtverontreiniging kan leiden tot schade aan de luchtwegen en aan het hart- en vaatstelsel.

Nederland doet het wat betreft stikstofniveaus relatief slecht in vergelijking met andere Europese landen. Dat komt volgens de Gezondheidsraad door de hoge bevolkingsdichtheid, de intensieve landbouw, de forse industrie en het drukke verkeer.

Milieudefensie is blij dat de Gezondheidsraad aan de bel trekt. „De afgelopen jaren zijn er vooral maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verslechteren, zoals het verhogen van de maximumsnelheid”, stelt de milieuclub in een reactie. Ze zeggen dat de hoeveelheid stikstof in de lucht omlaag kan door snelheidsverhogingen terug te draaien en het meest vervuilende verkeer uit steden te weren.