Nieuws/Binnenland
1168254
Binnenland

30 procent meer leerlingen op speciale school

Het aantal leerlingen op speciale scholen is het afgelopen decennium met 30 procent gestegen. Vooral het aantal jongens in cluster 4 van het voortgezet onderwijs, voor leerlingen met een ernstige ontwikkelingsstoornis, is gestegen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2011/2012 zaten ruim 70.000 leerlingen op speciale scholen, ongeveer 2 procent van alle schoolgaande jongeren. Deze scholen zijn voor kinderen met een handicap, stoornis of ziekte. Zij hebben vaak meer moeite met leren en moeten extra begeleiding krijgen. In 2003/2004 zaten 54.000 leerlingen op speciale scholen.

In het afgelopen schooljaar zaten ruim 2,5 keer zo veel jongens als meisjes op speciale scholen. Hun aandeel is flink gestegen de laatste jaren, van bijna 38.000 in 2003/2004 naar ruim 50.000 vorig schooljaar. Het aantal meisjes bleef nagenoeg constant. In de provincies Limburg en Overijssel is het aandeel leerlingen op speciale scholen het grootst.

Het is niet duidelijk waar de stijging van het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs door komt. „Uit recente cijfers blijkt dat het aantal 'zware' gevallen flink is toegenomen, maar de 'lichtere' gevallen juist is afgenomen”, aldus een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Waar de stijging door komt, is speculatie. Daar moet onderzoek naar gedaan worden.”

De Eerste Kamer stemde afgelopen oktober in met een wetsvoorstel waardoor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, voortaan in het regulier onderwijs terechtkunnen. Op die manier moet voorkomen worden dat de kosten voor speciaal onderwijs nog meer toenemen.