Nieuws/Binnenland
1168290
Binnenland

Al 14 bommen gevonden langs rivier Deventer

In de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer zijn in de afgelopen maanden al 14 explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een gespecialiseerd bedrijf doorzoekt de rivieroevers op oorlogsresten, omdat er langs de IJssel bij Deventer gegraven gaat worden in het kader van de bescherming tegen hogere waterstanden in de toekomst.

Volgens de gemeente zijn er tot nu toe 13 vijfhonderdponders en een duizendponder aangetroffen. Mogelijk komen er nog enkele explosieven aan de oppervlakte, want een klein deel van de uiterwaarden is nog niet afgespeurd. Het is de bedoeling dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD de bommen in het voorjaar laat ploffen.

Ruiming van de bommen gaat minimaal 3 weekenden duren, denkt de gemeente. Omwonenden moeten dan binnen blijven en het trein- en scheepvaartverkeer op de IJssel wordt stilgelegd. De EOD begint pas met het karwei als het niet meer vriest en de kans op hoogwater klein is. De gemeente denkt half januari meer te kunnen zeggen over de planning.

Langs de IJssel bij Deventer wordt in totaal 3 miljoen kubieke meter grond weggegraven om de rivier meer ruimte te geven.