Nieuws/Binnenland
1168729698
Binnenland

Lerarenbond: ’Laat basisscholen dicht’

DEN HAAG - Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat de basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs tot na de zomervakantie dicht moeten blijven. De bond is dan ook tegen het kabinetsbesluit om de basisscholen na de meivakantie deels weer te openen en de middelbare scholen mogelijk na 1 juni.

LIA wijst erop dat het Outbreak Management Team (OMT) zich in zijn advies aan het kabinet niet heeft gebaseerd op wetenschappelijk bewijs over verspreiding van het coronavirus. „De veiligheid van het onderwijspersoneel kan hierdoor onvoldoende gewaarborgd worden, juist in een sector waarin veel vijftigplussers werken”, schrijft de bond in een reactie.

Leraren moeten wat LIA betreft zelf kunnen bepalen of zij het risico willen nemen om voor de klas te gaan staan. „Voor zichzelf alsook voor een gezinslid, of een persoon met wie de leraar regelmatig contact heeft die een (groot) risico loopt”, schrijft de bond.

LIA vindt het bovendien een slechte zaak als leraren zich straks voor de helft van de tijd moeten inzetten voor digitale lessen en voor de andere helft voor lessen voor de klas. „De werkdruk is daarvoor al veel te hoog. Straks wordt het lerarentekort nog groter dan het nu al is.”

PO-Raad

De PO-Raad, die de schoolbesturen in het basisonderwijs vertegenwoordigt, staat achter het kabinetsbesluit om de basisscholen gedeeltelijk weer te openen vanaf 11 mei. Volgens de organisatie is het een weloverwogen besluit, ook al is er geen 100 procent garantie dat er voor medewerkers in het onderwijs geen risico’s zijn. Maar dat wordt beheersbaar geacht. Ook is er ruimte voor scholen om eigen invulling te geven aan de uitvoering.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, geeft aan dat het besluit veel vraagt van het primair onderwijs. „Maar ik ga er vanuit dat we het kunnen. Natuurlijk moet de overheid de situatie goed volgen en monitoren.” Den Besten wijst erop dat schoolbesturen bestuurlijk verantwoordelijk blijven en roept hen op met verstand te handelen. „Wat kan, dat kan, maar wat niet haalbaar is, dat kan niet. En waar we jullie kunnen helpen, doen we dat graag.”