Nieuws/Binnenland
1169523
Binnenland

60 procent meer grutto's uitgevlogen

Het gaat beter met de grutto in Nederland. Dit jaar zijn er 60 procent meer gruttojongen uitgevlogen dan in 2011. Dat heeft Vogelbescherming Nederland laten weten.

Afgelopen broedseizoen zijn er ongeveer 10.500 jonge grutto's uitgevlogen. De toename komt vooral door het koude en natte weer in april en begin mei. Daardoor werd het gras later gemaaid dan normaal en hadden de gruttokuikens meer kans om te overleven.

Al jaren nam het aantal grutto's juist af, gemiddeld met 6 procent per jaar. Plekken waar de weidevogels in alle rust kunnen broeden, zijn schaars. Alleen waar boeren rekening met ze houden, hebben grutto's een kans.