Nieuws/Wat U Zegt

WUZmail: Volwaardige hulp

Door Johan Jansen

Ongehoord vind ik het dat de regering – mensen die achter een bureau zitten in een verwarmd kantoor – de thuishulp (huishoudelijke hulp) afdoen als ’mensen die een beetje ramen lappen’.

De huishoudelijke hulp is een volwaardige hulp, die signaleert, die er desnoods anderen bij haalt als er iets niet pluis is. Vaak is hij of zij de enige die bij de klant komt, een stukje sociaal contact. Ze doen de was, doen boodschappen, zorgen dat de omgeving van de klant niet vervuilt. Dankzij deze hulp kan de klant in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen.

De regering moet zich bedenken dat de mantelzorger van de klant, als hij deze al heeft, een dochter of zoon is, vaak ook al 50+, en zijn/haar eigen ongemakken gaat krijgen. Iemand met een luxe graaisalaris kan straks met zijn pensioen makkelijk een particuliere hulp betalen en een taxi om ergens te komen, maar iemand met alleen aow en een klein pensioentje, alleen op de wereld, is blij met zijn hulp en contact met de buitenwereld.

Wordt het niet tijd dat mensen met een dusdanig pensioen (€50.000 of meer) geen aow meer krijgen? Wat we zo besparen, kunnen we aan de ’arme’ oudere geven.

Marion Creemers