Nieuws/Binnenland
117083898
Binnenland

Nu al 13 miljoen euro openstaande huurschuld

Amsterdam overweegt verkoop panden om huurders te helpen

Wethouder Touria Meliani overweegt gemeentelijk vastgoed te gaan verkopen.

Wethouder Touria Meliani overweegt gemeentelijk vastgoed te gaan verkopen.

Amsterdam - De gemeente Amsterdam treedt huurders van gemeentelijk vastgoed die financieel aan de rand van de afgrond zitten, ruimhartiger tegemoet. Dat doet de hoofdstad onder andere door haar huurders zes jaar de tijd te geven om huurschulden terug te betalen. Het gat dat daarmee in de begroting kan ontstaan, kan opgevuld worden door meer gemeentelijke panden te verkopen, zegt GL-wethouder Touria Meliani (Vastgoed) in een gesprek met De Telegraaf.

Wethouder Touria Meliani overweegt gemeentelijk vastgoed te gaan verkopen.

Wethouder Touria Meliani overweegt gemeentelijk vastgoed te gaan verkopen.

Op 1 februari betrof de openstaande huurschuld over 2020 bijna 9 miljoen euro, blijkt uit cijfers die de gemeente verzamelde. Dat is 13 procent van het gefactureerde bedrag (66,4 miljoen euro).

Het meest recente betalingsoverzicht van 2021 laat een voorlopige huurachterstand van 4 miljoen euro zien op een totaal van 12,1 miljoen euro dat is gefactureerd (33%). Meer dan 400 huurders hebben op dit moment meer dan een maand huurachterstand bij de gemeente, 55 klopten aan voor een terugbetalingsregeling en 31 huurders vroegen om kwijtschelding.

Niet ruimhartig

Al maanden lopen ondernemers die panden huren van de stad te hoop tegen de gemeente Amsterdam, die als vastgoedbaas niet erg ruimhartig bleek. Want daar waar particuliere verhuurders fikse huurkortingen geven, uitstel van betaling verlenen en huren kwijtschelden, kwam de gemeente Amsterdam maar niet genereus over de brug.

De Amsterdamse VVD diende daarom een plan in om ondernemers verder tegemoet te komen. „Wij hebben als gemeente al stappen gezet, maar zetten hier een belangrijke extra stap”, zegt Meliani, die onlangs met belangengroepen als VNO-NCW, MKB Amsterdam en Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam om tafel heeft gezeten.

Huurkortingen

Binnenkort krijgen huurders van gemeentelijk vastgoed daarom niet twee, maar zes jaar de tijd om hun schulden terug te kunnen betalen. Ook wordt de termijn voor uitstel van betaling verlengd. Deze is vastgesteld 1 april 2021, maar dit wordt 1 juli 2021. Wat Meliani betreft kan die datum verder worden opgeschoven als daar noodzaak toe is.

Daarnaast wil de gemeente een aantal ondernemers huurkortingen geven. „We kunnen niet iedereen helpen”, geeft Meliani daarbij aan. „We hadden twee miljoen voor kwijtschelding gereserveerd, maar dat verruimen we naar tien miljoen euro. Bij wie het precies terechtkomt kan ik nog niet zeggen, maar wel dat het de zwaarst getroffen bedrijven en huurders moeten zijn. Dat zijn we aan het inventariseren. Wij kunnen niet alles doen als gemeente, maar wat we kunnen doen, doen we.”

Stokpaardjes offeren

Om de plannen van financiële dekking te voorzien, is de wethouder bereid om politieke stokpaardjes te offeren. Het verkopen van gemeentelijk vastgoed was juist bij coalitieonderhandelingen tussen GL, D66, PvdA en SP een pijnpunt en grotendeels aan banden gelegd. Nu ligt het verkopen van gemeentelijk bezit opnieuw op tafel.

De GL-wethouder: „Vanuit gemeentelijk vastgoed hebben we een potje ’dubieuze debiteuren’ dat wordt aangewend als mensen niet betalen, maar dat zal niet voldoende zijn. We zullen daarom ook moeten kijken of er vastgoed verkocht kan worden. Dat is iets wat wij niet graag willen, maar in tijden van crisis moet je dit soort dingen bekijken. Je wilt als gemeente niet dat er straks bedrijven omvallen die je had kunnen helpen. Zij betekenen ook veel voor de werkgelegenheid in de stad. Als mensen en ondernemers bijna verzuipen, kun je verkoop simpelweg niet uitsluiten.”

Meliani betreurt het dat sommige ondernemers in de stad aangeven dat zij niet goed gehoord zijn en het plan zo lang op zich liet wachten. „Ik vind niet dat je onder stoelen of banken moet steken dat er soms ook dingen fout gaan. Ik betreur het als huurders het gevoel hebben niet gehoord te zijn en vind dat we dat nu zo goed mogelijk moeten repareren. Met dit nieuwe maatregelenpakket hopen wij hen in elk geval perspectief te geven, ook voor de langere termijn.”