Nieuws
1172560
Nieuws

Een derde Nederlanders wijzigt wachtwoord nooit

Bijna één op de drie Nederlanders vervangt nooit zijn wachtwoorden. Slechts een kleine minderheid doet dit eens per kwartaal. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door ECP als onderdeel van de bewustwordingscampagne Digibewust.

Zo'n 36 procent van de meer dan 750 ondervraagden wisselt 'wel eens' van wachtwoord. Daarnaast gebruikt één op de tien altijd hetzelfde woord, terwijl 34 procent slechts twee of drie verschillende wachtwoorden gebruikt.

Ook op de complexiteit van de wachtwoorden valt het één en ander aan te merken. Zo geeft één op de tien Nederlanders aan een eigen naam te gebruiken, terwijl 19 procent zegt een moeilijk woord te gebruiken. Dat terwijl meer dan de helft van de ondervraagden denkt een sterk wachtwoord te hebben.

Ondanks het nogal lakse wachtwoordenbeleid van de meeste Nederlanders, komt hacken niet vaak voor. 87 procent stelt hier nog nooit mee te maken hebben gehad. Eén op de tien zegt dat wel eens een privé-profiel is gekraakt.