Nieuws/Binnenland
1173988
Binnenland

Regeerakkoord: kortere ww en versoepeling ontslagrecht

In het regeerakkoord is afgesproken de maximale ww-duur in te korten van ruim 3 jaar naar 2 jaar.

(Waarschijnlijk wordt dit punt nog gewijzigd naar een maximum van 32 maanden recht op ww)

Als u werkloos raakt, heeft u vanaf 2014 maximaal 12 maanden recht op een ww-uitkering op basis van het laatst verdiende loon. Daarna wordt de ww-uitkering nog 12 maanden gebaseerd op het minimumloon. Dit is fors korter dan de huidige maximale duur van 38 maanden.

Ontslagvergoeding

Door het regeerakkoord van de VVD en de PvdA wordt het voor werkgevers makkelijker om mensen te ontslaan. En in minder gevallen kunnen werknemers aanspraak maken op een vergoeding.

Werknemers hebben alleen nog recht op een ontslagvergoeding als het ontslag onterecht is of aan de werkgever te wijten valt. De maximale ontslagvergoeding wordt verlaagd naar een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van 75.000 euro.

Ontslagprocedure

Werkgevers die personeel willen ontslaan, moeten advies vragen bij het UWV. Die organisatie verleent geen vergunning meer, maar geeft een advies. Ook bij een negatief advies kan een werkgever tot ontslag overgaan. Werknemers kunnen achteraf bezwaar maken bij de kantonrechter.

Transitiebudget

Mensen die na een dienstverband langer dan een jaar worden ontslagen (of als contract niet verlengd wordt) hebben recht op een transitiebudget van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen en is bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing.