Nieuws/Buitenland
1174886
Buitenland

'Relatie EU en oud-koloniën moet vernieuwd'

De manier waarop landen van de Europese Unie (EU) samenwerken met hun voormalige koloniën is aan vernieuwing toe. De regels en procedures die nu gelden zijn teveel gemaakt vanuit een gebrek aan vertrouwen tussen de EU-landen en landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de zogenaamde ACP-landen.

Dit zei de liberale Europarlementariër Louis Michel donderdag bij de afsluiting van de politieke conferentie die deze week in Suriname plaatsvond. Op deze bijeenkomst vergaderden parlementariërs uit de ACP- en EU-landen met elkaar over uiteenlopende onderwerpen.

De Belg Michel is de Europese voorzitter van het gezamenlijke ACP-EU-parlement. De andere voorzitter is Mousikari Kombo uit Kenia, die niet aanwezig was bij de afsluitende persconferentie.

Deze gezamenlijke parlementaire vergadering vindt twee keer per jaar plaats en is onderdeel van de samenwerkingsafspraken die de EU en ACP in 2000 hebben vastgelegd in het verdrag van Cotonou. Dit verdrag verving de afspraken uit het verdrag van Lomé uit 1975.

Meer gelijkwaardigheid

Hoewel de bedoeling was dat het nieuw Cotonou-verdrag zou uitgaan van meer gelijkwaardigheid tussen de landengroepen, is dit volgens Michel dus niet gelukt: „De procedures en regels zijn erg bureaucratisch en ingewikkeld. Het kan wel zeven jaar duren voor gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Daardoor lijkt het alsof die landen van ons afhankelijk zijn, terwijl we juist respectvol als partners met elkaar zouden moeten omgaan.”

Een belangrijk thema op de vergadering waren de moeizame onderhandelingen tussen de EU en een deel van de ACP-landen over de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's). Deze akkoorden zijn bedoeld om de economie van de ACP-landen te versterken en te helpen bij hun ontwikkeling. Het gaat daarbij onder andere om vrije toegang tot de Europese markt voor diverse producten. Veel ACP-landen, vooral in Afrika, vinden de voorstellen van de EU te eenzijdig en zien er te weinig voordeel in voor henzelf. Volgens Michel heeft hun weerstand er mee te maken dat de regeringen van die landen geen belastingstelsel willen invoeren, zoals een van de voorwaarden uit de EPA is. Er is tijdens de vergadering in Suriname geen noemenswaardige vooruitgang geboekt in deze discussie.