Nieuws
1174958
Nieuws

Burger wil meer zelf doen

CONSUMENT Veel burgers willen best hun steentje bijdragen aan de maatschappij en meer eigen verantwoordelijkheid dragen. Maar ze passen ervoor om taken over te nemen enkel en alleen omdat de overheid wil bezuinigen.

Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), een wetenschappelijk instituut dat te omschrijven valt als een teen die voor de overheid het badwater van de samenleving voelt.

Uit een enquête van het SCP blijkt dat 57% van de Nederlanders vindt dat mensen meer zelf verantwoordelijk moeten zijn en minder moeten rekenen op overheidsvoorzieningen. Ook vindt 42% van de burgers dat de overheid meer over moet laten aan burgers zelf.

Kinderopvang

Het SCP-rapport laat zien dat de overheid dat de afgelopen decennia ook al veel meer is gaan doen. Op diverse terreinen, van kinderopvang tot aan buurtpreventie, zijn burgers al veel meer zelf verantwoordelijk geworden.

Zo worden er van werklozen meer eigen inspanningen om aan de slag te komen. Ook ziet de overheid een studie steeds meer als ’investering in jezelf’, en vindt zij daarom dat burgers daar best zelf meer aan bij kunnen dragen.Nadelen

Hoewel een meerderheid van de ondervraagde Nederlanders dus vindt dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten krijgen, zien ze daarbij ook nadelen. Zij vrezen voor groepen die de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, en daardoor buiten de boot vallen. Ook denken ze dat het een chaos wordt zonder controle door de overheid.