Nieuws/Binnenland
1174959
Binnenland

'Laat student niet eigen studie betalen'

Nederlanders voelen er maar weinig voor om studenten zelf het leeuwendeel van hun studie te laten betalen. Dat is één van de conclusies uit het rapport 'Een beroep op de burger' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat donderdag werd gepresenteerd.

„Burgers voelen weinig voor meer eigen financiële verantwoordelijkheid van de student. Wel is er steun voor de koppeling van financiële bijdragen aan studieprestaties”, schrijft het SCP. De overheid ziet studeren echter steeds vaker als een investering in de eigen toekomst en vindt het vragen om een grotere bijdrage juist passend, betogen de makers van het rapport.

Nederlanders vinden het prima dat er op kunst en cultuur bezuinigd wordt en willen zelf de sector niet steunen. Ook vindt de bevolking, net als de overheid, dat er van uitkeringsgerechtigden meer inspanningen verwacht mogen worden om betaald werk te vinden en te houden.

Verder blijkt uit de publicatie dat mensen die in Nederland willen inburgeren, door deskundigen geacht worden dat zelf te regelen en financieren. Daarbij zijn de gebrekkige kennis en financiële middelen van de inburgeraars een mogelijk struikelblok.