Nieuws/Binnenland
1174983
Binnenland

'Flexwerk vraagt om hervorming arbeidsmarkt'

Om de arbeidsmarkt flexibel te maken, moeten flexwerkers op dezelfde manier worden behandeld als vaste werknemers. Daarvoor is dringend een herontwerp van de arbeidsmarkt nodig.

Dat is één van de belangrijkste conclusies van een ' flexconferentie' van mei jongstleden. Vandaag verscheen het manifest met conclusies en aanbevelingen.

De regels voor de arbeidsmarkt lopen achter bij de huidige economische ontwikkelingen, constateerden de ruim 100 aanwezigen op de flexconferentie. In 1999 werd de Wet Flexibiliteit en Zekerheid ingevoerd, waarbij sociale partners, marktpartijen en kabinet overeenkwamen om flexibele arbeidscontracten meer ruimte te bieden in het belang van onze open, op export en handel gerichte economie.

Sinds de jaren negentig is de werkzekerheid echter niet voldoende meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen sterk is doorgezet. De groei van het aantal zelfstandige ondernemers laat zien dat de arbeidsmarkt steeds meer als een markt functioneert. Desondanks worden er nog maar weinig stappen gezet om de flexibele schil te verduurzamen.

Flexibel of ‘anders’ werken moet niet teruggedrongen worden, maar definitief ‘genormaliseerd’, aldus het manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk'.