Nieuws
1175434
Nieuws

'Griekse schulden alsnog kwijtgescholden'

Het nieuwe steunpakket voor Griekenland zorgt er alleen maar voor dat de crisis in het noodlijdende Zuid-Europese land niet verder escaleert. De eurolanden schuiven de problemen daarmee voor zich uit, schrijven economen van ABN Amro.

Om de staatsschuld van de Grieken de komende jaren te laten dalen, is afgesproken dat de rente die het land betaalt voor de hulpleningen te verlagen. Verder wordt de looptijd van de leningen verlengd. Dat levert Nederland de komende 14 jaar een kostenpost op van ongeveer €1 miljard.

Al deze maatregelen moeten vanaf 2014 leiden tot een verbetering van de Griekse economie, waardoor de staatsschuld in 2020 daalt tot 124% van het bruto binnenlands product (bbp). Momenteel bedraagt die schuld ongeveer 175%.

Optimistisch

Het economisch bureau van ABN Amro vindt deze verwachtingen te optimistisch. ,,Indien alle maatregelen uitgevoerd worden en Griekenland aan alle doelstellingen ten aanzien van het begrotingssaldo en de inkomsten uit privatisering voldoet, dan daalt de schuldratio volgens onze berekeningen naar ongeveer 130% van het bbp.''

De economen gaan er dan ook vanuit dat een verdere afschrijving van de Griekse schulden in de komende jaren onvermijdelijk is. Voorlopig is dat nog niet het geval. Een halve kwijtschelding zou Nederland zo'n €5 miljard hebben gekost. De schade voor onze oosterburen bedraagt dan €20 miljard. ,,Vooralsnog heeft de politiek deze verliezen echter onder het tapijt geveegd.''