Nieuws/Binnenland
1175703
Binnenland

Kamer wil af van blasfemieverbod

Het lijkt erop dat er een einde komt aan het verbod op godslastering. De VVD steunt het initaitiefvoorstel van SP en D66, waardoor de meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat je God moet kunnen belasteren.

Voor 'smalende godslastering', terug te vinden in artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, is volgens SP-Kamerlid Jan de Wit al sinds 1968 niemand meer veroordeeld. De Wit, die het voorstel tegen het verbod indient samen met Gerard Schouw van D66, zegt dat godslastering helemaal niet in het strafrecht thuishoort. „Het is iets voor de liefhebber die erin gelooft”. Daarbij is het volgens hem ook knap lastig te bewijzen dat God belasterd is.

De VVD was eerder nog tegen het schrappen van het wetsartikel. Tijdens de gedoogconstructie met CDA en PVV was de SGP nog nodig voor meerderheden in de Eerste Kamer. Nu die rol van de SGP is uitgespeeld, steunen de liberalen het initiatief alsnog.

"De VVD is altijd voor dit voorstel geweest," zegt VVD-Kamerlid Joost Taverne tegen RTL Nieuws. "Maar het is geen geheim dat in de vorige politieke constellatie dit voorstel niet bij iedereen op enthousiasme kon rekenen."

Volgens de Raad van State betekent de vrijheid van meningsuiting niet automatisch dat het verbod op godslastering maar afgeschaft moet worden. Tegelijk staat de vrijheid van godsdienst afschaffing van het verbod ook weer niet in de weg.

Het wetsvoorstel voor afschaffing van het verbod heeft al een lange geschiedenis en telde ooit de huidig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven onder de initiatiefnemers, maar die heeft zich teruggetrokken.