Nieuws/Binnenland
1175794
Binnenland

Geniepige staat begluurt burgers

Wat U Raakt: Onuitstaanbaar

Hoogste tijd voor een club van Nederlanders die Nederland niet meer kunnen uitstaan.

Gelezen al uw reacties op mijn vraag van gisteren over de vertrouwensbreuk tussen staat en burgerij, durf ik gerust te wedden dat de meeste Nederlanders meteen lid worden!

Veel Nederlanders zijn hun onuitstaanbare overheid meer dan zat. Te duur, te lastig, te nieuwsgierig en nog achterbaks ook.

Ambtenaren zien bij het naar buiten kijken de stortbui van hun nabije ontslag al hangen en gaan er stiekem toe over de burgers, die hun te dure regels en voorschriften niet langer slikken, te bespioneren, te beboeten en te gijzelen.

"U dacht toch niet dat onze arrogante ambtenarij zich door het Europese mensenrechtenhof de les liet lezen!", schampert een lezeres. "Maakt u zich geen illusies: dat achterbakse afluisteren gaat ijskoud door."

Veel lezers menen dat de hooghartige staat zelf maar voor één ding beducht is: z´n burgers. Waarom anders zoveel wantrouwen? Als je, zoals de Nederlandse overheid, zoveel moeite doet en zulke enorme kosten maakt om van alle burgers alles te weten te komen, wat is de staat dan met die burgers van plan? Welk doel staat Den Haag voor ogen?

Menige lezer vreest dat er maar één doel is: burgers als makke schapen, zonder stribbelen naar de financiele slachtbank. Alleen de staat mag overleven, de politiek bepaalt daarom alles en daarop bestaan geen uitzonderingen.

"Dalende huizenprijzen en toch hogere WOZ. De overheid voelt zich onaantastbaar", mailt Victor Klein.

Stefan Bleekrode wijst er op dat de staat niet alleen via de ov-chipkaart ieders bewegingen volgt: "Met de kastjes van de automatische kentekenregistratie, onder de camera´s langs tal van wegen, worden automobilisten nauwgezet gevolgd."

Ron Sebok noemt ´onderkoning´ Piet Hein Donner het ´fietsende gevaar´. Als minister introduceerde Donner veel controlemaatregelen, zoals het bewaren van ieders communicatiegegevens voor anderhalf jaar. En daarna?

"De overheid is de grootste criminele organisatie van Nederland", mailt mij Duco Douwstra. "Al die praktijken van camera´s en andere volgsystemen komen uit het brein van ambtenaren, die aldoor hun eigen werkgelegenheid creeren en handhaven. Zelfs de politiek is bang voor ze."

"De overheid is ons op alle fronten boven het hoofd gegroeid", mailt een lezers. Dat verslaggevers van deze krant op grote schaal werden afgeluisterd, is voor veel lezers het bewijs: Den Haag heeft niets op met de waarheid en leest liever wat anders in de krant.

"Vandaar ook die door de overheid betaalde ´publieke´ omroepen", waarschuwt Nanko van Dijk.

"Goed dat u er over schrijft", mailt Huib Vluggen. "Ik maak me hier steeds meer zorgen over!"