Nieuws/Binnenland
1177283
Binnenland

EU-top over begroting vertraagd van start

De speciale Europese top over de meerjarenbegroting 2014-2020 is donderdagavond laat met uren vertraging begonnen. Europees president Herman Van Rompuy had als voorzitter meer tijd nodig voor de voorbereidende gesprekken met de 28 leiders van de EU-lidstaten en toekomstig lid Kroatië. Zij zijn uiterst verdeeld over de vraag of Brussel meer of minder moet uitgeven in deze tijd van besparingen.

Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, voerden de hele dag vooroverleg met premiers en staatshoofden. De leiders gaven hun mening over het voorstel van de Europese Commissie om in 2014-2020 in totaal ruim 1000 miljard euro uit te geven aan Europese projecten. Van Rompuy had bij wijze van compromis al voorgesteld om het met 80 miljard euro minder te doen.

Na de gesprekken van donderdag heeft Van Rompuy zijn voorstellen aangepast. Zij staan ter discussie op de top, die dreigt uit te lopen op een marathonoverleg.

Matiging

,,Misschien wordt deze vergadering lang en gecompliceerd. Gelukkig komt dit onderwerp maar eens in de zeven jaar voor'', aldus Van Rompuy in zijn openingstoespraak. ,,Alle opvattingen aan deze tafel zijn bekend: rode lijnen, verzoeken voor meer geld, verzoeken om besparingen, en veel meer.''

De president benadrukte te gaan voor een begroting van matiging: ,,De tijden vragen daar om. Meer doen met minder geld vergt politieke keuzes.''