Nieuws/Binnenland
1177370
Binnenland

Veldleeuwerik en ringmus verdwijnen van akker

De veldleeuwerik, de ringmus en de patrijs zijn slachtoffers van de schaalvergroting in de Nederlandse landbouw. Deze drie soorten en veel andere akker- en weidevogels kunnen geen plek meer vinden om te nestelen op het boerenland.

Sinds 1960 is driekwart van de vogels van het platteland verdwenen, stelt Sovon Vogelonderzoek in de jaarlijkse monitor die zaterdag in Nijmegen wordt gepresenteerd. Van de veldleeuwerik zijn bijvoorbeeld een miljoen broedparen verdwenen.

Sovon en de Vogelbescherming hebben 2013 uitgeroepen tot het jaar van de patrijs, omdat ook de achteruitgang van deze vogelsoort volgens hen „dramatisch” is.

Volgens Sovon bestaat ongeveer twee derde van Nederland uit boerenland. Dat zijn steeds vaker enorme akkers met vooral veel maïs, weinig sloten en nauwelijks houtopstand langs de randen. Op zulke akkers is geen plaats voor vogelnesten, terwijl de weinige kuikens die er wel zijn onder de messen van landbouwmachines terecht komen. Daardoor zijn ook grote aantallen grutto's, kieviten en zomertortels verdwenen.

Door het aanleggen van overloopgebieden langs de grote rivieren gaat het de laatste jaren wel beter met de moerasvogels, concluderen de natuurbeschermers.