Nieuws/Binnenland
1177408
Binnenland

De nieuwste hypotheekregels

Het zat er al jaren aan te komen dat de aftrek van de hypotheekrente bij de inkomstenbelasting geheel of gedeeltelijk zou sneuvelen. Het is gedeeltelijk geworden. Het is nu duidelijk voor huizenbezitters en nieuwe kopers wat hen de komende jaren te wachten staat. Ook voor de verkopers met een restschuld komt er een regeling.

Al meer dan tien jaar geleden is de periode van aftrekbaarheid van alle hypotheekleningen (bestaande en nieuwe) beperkt tot dertig jaar. Vanaf komend jaar moeten alle nieuwe hypotheekleningen binnen dertig jaar zijn afgelost en wel via een vast bedrag per jaar.

Dit kan via een annuïteitenlening, waarbij u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente hetzelfde blijft. De eerste vijf jaar betaalt u bijna geen aflossing maar vooral rente, dus voor starters maakt het in deze periode geen verschil ten opzichte van een aflossingsvrije hypotheeklening. U kunt ook kiezen voor snel aflossen, dan kiest u voor een lineaire hypotheeklening, waarop u maandelijks een vast bedrag aflost en u rente betaalt over het leningbedrag dat nog openstaat.

Nieuw is dat de hypotheekrenteaftrek bij bestaande leningen wordt verminderd en wel in de hoogste categorie van de koopwoningmarkt. Voor diegenen die in het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (IB) van 52 procent vallen. Op de eerste plaats gaat het IB-tarief van 52 naar 48 procent, daarmee vermindert het voordeel van de renteaftrek. En vervolgens gaat deze renteaftrek in vele jaren met een half procent naar 38 procent, dat scheelt een slok op een borrel. Voor de belastingen en de geldlener. Overigens begint men pas 52 procent belasting te betalen vanaf een belastbaar inkomen van 56.491 euro, dat meestal gelijk staat aan een bruto inkomen van 80.000 euro en meer. Dat zijn niet zoveel mensen in ons landje.

Goed nieuws

Goed nieuws vind ik dat huizenbezitters met een lening die hoger is dan de verkoopopbrengst van hun woning een aftrek krijgen voor de rente over hun restschuld bij verkoop gedurende vijf jaar. De voorwaarden zijn nog niet bekend. Maar het helpt mensen van hun koopwoning af te komen. Daarna de restschuld terugbetalen en gelukkig ook de rente daarover bij de IB aftrekken. Van het onzalige idee om die restschuld mee te financieren met de hypotheeklening van een nieuwe koopwoning hoor ik gelukkig niets meer. Want daarmee komen mensen nooit meer uit de ellende. Beter is eerst de restschuld aflossen en huren, en eventueel pas daarna weer kopen.

Gelukkig blijft de overdrachtsbelasting 2 procent. Let bij het afsluiten van een hypotheeklening wel op dat het systeem van afsluitprovisie voor de bank of tussenpersoon verdwijnt. De tussenpersoon kan u een honorarium vragen voor zijn advieswerk, maar dat moet u van tevoren goed met hem afspreken.

Nu veel meer duidelijk wordt over het hypothekenbeleid, is er voor de banken ook meer duidelijkheid. Zij kunnen nu aan het werk om huizenbezitters en kopers weer goed te bedienen met waarvoor zij zijn: geld uitlenen. Dat komt de koopwoningmarkt en onze economie ten goede!

Deze column verscheen tevens in de Woonkrant , dé wekelijkse feature over wonen van De Telegraaf.