Nieuws/Binnenland
1177421
Binnenland

Hoeveel moeten pensioenfondsen korten?

PENSIOENEN Werknemers en gepensioneerden haalden vorige week opgelucht adem, toen bekend werd dat de korting op hun oude dag minder hoog zal uitvallen dan eerder voorspeld. Maar hoeveel lager zullen die kortingen zijn?

Vorige week maakte het ministerie van Sociale Zaken een nieuwe rekenrente bekend. Hierdoor hoeven de pensioenfondsen minder geld opzij te zetten voor toekomstige uitkeringen. En dat betekent dat hun financiën dusdanig verbeteren dat de pensioenen minder verlaagd hoeven te worden.

Percentage van verplichtingen

Op basis van de stand van 30 juni 2012 zou de korting in 2013 gemiddeld niet 4,9 procent bedragen, maar slechts 0,8 procent. Gerard Riemen, directeur van koepelorganisatie Pensioenfederatie, liet daarna via berichtensite Twitter weten te waken voor de indruk dat alles meevalt. De cijfers van het ministerie zijn gebaseerd op de totale pensioenverplichtingen van alle Nederlandse pensioenfondsen. Dus ook degene die geen verlaging hoeven door te voeren.

Ongewogen gemiddelde

Riemen kwam daarom met andere cijfers, namelijk de gemiddelde reductie die de kortingsfondsen zelf moeten doorvoeren. Op basis van het septemberpakket daalt het percentage in 2013 van 8,2 procent naar 5,2 procent. Riemen: „Forse kortingen blijven dus nodig.”

Maar ook de insteek van de koepelorganisatie levert discussie op. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn de cijfers die Riemen noemt een ’ongewogen’ gemiddelde. Hierdoor wordt de korting van een klein ondernemingspensioenfonds net zo zwaar gewogen als de verlaging bij een groot bedrijfstakpensioenfonds.

Gewogen gemiddelde

Wanneer het aantal deelnemers van een kortingsfonds wél wordt meegenomen, dan rolt er een ’gewogen’ gemiddelde uit de bus. En dat ligt weer lager dan het ongewogen gemiddelde van de Pensioenfederatie. Begrijpelijk: ambtenarenfonds ABP heeft voor 2,8 miljoen deelnemers een korting van slechts 0,5 procent aangekondigd.

Vandaar dat DNB bij de kortingsfondsen met een gewogen gemiddelde uitkomt op een verlaging in 2013 van 6,6 procent zonder de septembermaatregelen, en op een reductie van 1,9 procent mét dit pakket.

Een overzicht van de verschillende percentages van kortingen bij pensioenfondsen staat hier links op de pagina.

Wat betekent dit voor u?

De vraag is wat de pensioendeelnemer aan deze percentagebrij heeft. De financiële positie van de fondsen eind 2012 bepaalt of de pensioenen ook daadwerkelijk worden gekort. „Toch doet iedereen er verstandig aan om, op basis van de huidige stand, rekening te houden met de in het voorjaar aangekondigde verlagingen”, besluit de Pensioenfederatie.