Nieuws/Binnenland
1177451
Binnenland

Snel duidelijkheid voor sociale werkplaatsen

Er komt snel duidelijkheid over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken laat de Tweede Kamer voor het eind van het jaar een weten hoe de nieuwe Participatiewet, die VVD en PvdA in het regeerakkoord hebben aangekondigd, er precies gaat uitzien. Klijnsma zei dat donderdag in een overleg met de Kamer.

In de nieuwe wet wordt een aantal bestaande wetten voor mensen met een arbeidshandicap samengevoegd. Dat moet leiden tot een bezuiniging van op termijn 1,8 miljard euro. Daar staat tegenover dat grote bedrijven een percentage mensen in dienst moeten nemen die niet aan de slag komen op de reguliere arbeidsmarkt.

Volgens de nieuwe wet kunnen gemeenten nog 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek bieden. De overigen moeten begeleid werk zoeken bij een regulier bedrijf. Klijnsma onderstreepte dat de degenen voor wie straks geen 'beschutte' werkplek bij de gemeenten meer is, niet aan hun lot worden overgelaten. „We gaan er heel hard aan werken om die mensen elders aan de slag te krijgen.”

De oppositie, vooral de SP, haalde uit naar PvdA-politica Klijnsma en de PvdA-fractie, omdat zij hebben ingestemd met de nieuwe wet. Die komt in de plaats van de wet Werken naar vermogen van het eerste kabinet-Rutte, waar de PvdA destijds felle kritiek op had. Volgens Klijnsma zijn er duidelijke verschillen tussen beide wetten.