Nieuws/Binnenland
1177577
Binnenland

Stikstof treft vogels in Brabant

Acht vogelsoorten in Brabant hebben waarschijnlijk last van de uitstoot van stikstof door de veehouderij. De blauwborst, bontbekplevier, boomleeuwerik, dodaars, nachtzwaluw, roodborsttapuit en strandplevier hebben in de verschillende natuurgebieden minder plek om te broeden. De zwarte specht kan moeilijker voedsel vinden omdat open plekken volgroeien met gras.

Dat staat in een studie van onderzoekscentrum Alterra van de Wageningen Universiteit in opdracht van de provincie.

Stikstofuitstoot heeft geen rechtstreeks effect op vogels maar wel op hun leefgebied. Door snellere begroeiing kan natuurgebied ongeschikte worden als broedplek.

De provincie liet het onderzoek uitvoeren om boeren aan een geldige vergunning te helpen. De uitkomst is van belang voor ongeveer 800 Brabantse veehouders in de buurt van vogelgebieden. Gedeputeerde Johan van den Hout concludeert donderdag uit het onderzoek dat de stikstofuitstoot daalt en dat met natuurbeheer de vogelstand gered kan worden.