Nieuws/Binnenland
1177857
Binnenland

'Overheid laat facturen liggen'

De overheid neemt hiet niet zo nauw met het betalen van facturen aan bedrijven. Dit is een slechte zaak, want de overheid zou juist het bedrijfsleven moeten stimuleren, vindt acht op de tien ondernemingen.

De betaalmoraal van partijen laat ook te wensen over (32% oordeelt 'matig'), maar het aantal negatieve beoordelingen verbleekt bij de slechte reputatie van de overheid: 43% vindt het betaalgedrag matig en 22% zelfs slecht. Slechts een op de vijf credit managers ziet bij de overheid een verbetering ten opzichte van vorig jaar.Dat concludeert het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) uit een onderzoek onder 110 credit managers.  Het betaalgedrag van de overheid zou bovendien sneller verbeterd kunnen worden, vindt 62%. Slechts een op de tien bedrijven vindt wel dat de overheid in de wet voldoende aandacht besteedt aan dit thema.

Voorrang

Niet alleen verzaakt de overheid de betalingsplicht, ze zijn ook bezig zichzelf een voorrangspositie te geven bij het innen van onbetaalde facturen, aldus VCBM.

Onderdeel van het Belastingplan 2013, waarover de Tweede Kamer vandaag vergadert, is een uitbreiding van het bodembeslag. Leveranciers die hun niet betaalde goederen willen terugvorderen, moeten straks eerst de Belastingdienst inlichten. Deze heeft dan, als er sprake is van fiscale schulden, vier weken de tijd om goederen in beslag te nemen. Pas daarna kan de leverancier zijn incassotraject voortzetten en zijn goederen terugvorderen.

De Belastingdienst schat dat zij hiermee maximaal 146 miljoen aan extra inkomsten kan ophalen. Dit zijn inkomsten die het bedrijfsleven voortaan moet afschrijven.

Op orde"Als deze plannen doorgaan, komt het leverancierskrediet sterk onder druk te staan en dat is slecht voor de economische ontwikkeling van ons land," zegt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. "De maatregel levert de Belastingdienst per saldo ook minder op. De misgelopen belasting die ze op deze manier innen, wordt voor een groot deel teniet gedaan doordat leveranciers in de keten meer moeten afschrijven en dus minder winstbelasting betalen."Het VCMB roept de overheid op zelf zijn credit management op orde te brengen en de spelregels voor overheid en bedrijfsleven gelijk te trekken.