Nieuws/Binnenland
1177906
Binnenland

Mijnpensioenoverzicht.nl, een begrijpelijk overzicht van ingewikkelde materie

Naast slechte financiële producten en diensten, komen er gelukkig ook nog goede op de markt. Elke maand kiest OverGeld er een uit op onder meer risico, rendement, kosten, transparantie en vernieuwing. In november valt de keus op mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen is voor de meeste mensen ingewikkelde materie. Het begon met onduidelijke informatie van pensioenfondsen en verzekeraars, waarbij menigeen het gevoel had een studie te moeten volgen om deze te kunnen begrijpen. Nadat een begrijpelijker overzicht kwam, begonnen de problemen van de pensioenfondsen. De dekkingsgraad van velen was ontoereikend om in de toekomst aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Daarmee werd de hoogte van het pensioen een onzekere factor en gingen mensen zich echt zorgen maken.

Duidelijkheid over aow en pensioen

Tegelijkertijd moest er een besluit worden genomen over de verhoging van de aow- en de pensioenleeftijd. Na drie wetsvoorstellen hoop ik dat de huidige plannen van het kabinet doorgaan, zodat iedereen voorlopig weet waar hij aan toe is. Voorlopig, want ik denk dat de aow- en pensioenleeftijd over een aantal jaren nog verder zal stijgen.

Duidelijk inzicht

Een baken in pensioenland is mijnpensioenoverzicht.nl. Als u wilt weten hoe uw pensioen er op termijn uitziet, dan geeft deze website duidelijk inzicht. U kunt inloggen met uw DigiD. U ziet waar en hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wanneer de aow voor u ingaat. De informatie is overzichtelijk en begrijpelijk.

Naar pensioenadviseur

Toch is het raadzaam om met deze informatie naar een adviseur te gaan als u het overzicht compleet wilt hebben. In het overzicht staan bijvoorbeeld niet de lijfrentes die u mogelijk heeft afgesloten. Daarnaast zal de informatie gecontroleerd moeten worden en zonodig bijgesteld. Bijvoorbeeld omdat mogelijk het pensioen in de toekomst gekort wordt.

Mooi beginpunt

Mijnpensioenoverzicht.nl is echter een uitstekend beginpunt om zicht te krijgen op uw pensioensituatie. Met alle veranderingen op pensioengebied is het belangrijk de gevolgen daarvan in beeld te krijgen en, indien u dat wilt, welke mogelijkheden u heeft om de pensioensituatie te verbeteren. Dat hoeft niet altijd in de vorm van extra pensioen of lijfrente te zijn, maar kan ook in de vorm van vermogen. Daarbij is wel discipline nodig, om het vermogen niet voor andere doelen te gebruiken.

Mijnpensioenoverzicht.nl is een goed en belangrijk instrument om pensioen dichter bij mensen te brengen. Zolang de pensioenregelgeving zo complex blijft, is het echter een illusie om zonder pensioenadviseur belangrijke beslissingen te nemen.