Nieuws/Binnenland
1179101
Binnenland

Kabinet stopt registratie tweede nationaliteit

Het nieuwe kabinet stopt de registratie van de tweede nationaliteit van mensen die ook als Nederlander geboren zijn in het bevolkingsregister. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft dat vrijdag na de ministerraad gezegd.

Tot nog toe werd van kinderen uit een gemengd huwelijk automatisch ook de tweede nationaliteit opgeschreven. Een kind met een Marokkaanse en een Nederlandse ouder, werd daarmee ook geregistreerd met de Marokkaanse nationaliteit, ook als ouders dat niet wilden. Dat automatisme verdwijnt nu. Ouders kunnen de tweede nationaliteit van hun kind, mits dat in Nederland is geboren, ook alsnog laten schrappen.

Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van mensen die een dubbele nationaliteit hebben, maar die daarmee in het dagelijks leven niet steeds geconfronteerd willen worden. Het stoppen met registreren betekent niet het verlies van een vreemde nationaliteit, die wordt bepaald door buitenlandse wetgeving.

Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het vorige kabinet van VVD en CDA wilde vorig jaar ook al stoppen met het standaard registreren door gemeenten van de dubbele nationaliteit.