Nieuws/Binnenland
1179250264
Binnenland

Stikstofminister blundert: boeren ten onrechte op lijst van grootste uitstoters

Den Haag - Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) heeft de Tweede Kamer verkeerde informatie verstrekt over de grootse stikstofuitstoters. Volgens de bewindsvrouw is de blunder toe te schrijven aan het RIVM. Ten onrechte zijn boerenbedrijven daarom opgenomen in de lijst met ’top honderd stikstofbronnen’.

Het kabinet stuurde dinsdag op verzoek van GL-Kamerlid Laura Bromet een lijst met grote uitstoters, maar die blijkt te rammelen. Zo blijkt dat de ammoniakuitstoot niet klopt omdat de emissies van schone stallen zijn gekoppeld aan minder schone stallen.

Het RIVM erkent in een begeleidend schrijven dat er inderdaad een majeure blunder is gemaakt. „In het foutieve databestand hebben hierbij stallen met moderne emissiereducerende technieken een code toebedeeld gekregen die hoort bij een minder schoon staltype. Omdat het hierbij juist vaak gaat om stallen met grote aantallen dieren is het effect van deze onvolkomenheid voor deze stallen groot. Dat kan betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan.”

Het kabinet vraagt nu een ’gecorrigeerde lijst’, meldt minister Van der Wal. „Ik betreur uiteraard ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren.” Het RIVM laat weten de fout te evalueren.

In de Tweede Kamer krijgt de kwestie ook een staartje. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas spreekt over ’prutsers’ en wil voor het Kamerdebat van woensdagavond een gedetailleerd feitenrelaas van de minister. „Een complete sector willen decimeren wat de burger 25 tot 60 miljard en voedselzekerheid kost… Een minister en een ambtenarentop zonder enige kennis van zaken bij wie geen enkel lichtje gaat branden bij zo’n lijst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”