Nieuws
1182098
Nieuws

Openlijk ruzie EU en IMF

De eurozone ministers van financiën zijn er zoals verwacht gisteren niet uitgekomen om voor Griekenland het licht op groen te zetten voor de langverwachte uitgestelde tranche betaling van euro 31,5 miljard. Er heerst diepe verdeeldheid in de trojka over de aanpak van de Griekse schuldenproblematiek.

Volgende week 20 november wordt verder gesproken tussen de eurozone ministers van financiën die dan een volgende poging zullen ondernemen. Onze nieuwe minister van financiën Jeroen Dijsselbloem is overduidelijk: wil de hele aanpak van Griekenland geloofwaardig blijven, dan begint het er toch mee dat de afspraken die al gemaakt zijn, tenminste worden nagekomen.

Een uitspraak recht uit mijn hart, eindelijk eens iemand die durft te zeggen waar het feitelijk op staat. Ondertussen wordt er in de achterkamers in de komende dagen gewerkt aan een oplossing voor de te betalen euro 5 miljard aan ECB schuld die eigenlijk aanstaande vrijdag terugbetaald zou moeten zijn. Griekenland heeft dit geld niet en is bij wanbetaling acuut failliet.

De meest opvallende gebeurtenis was gisteren de openlijke ruzie of het openlijk afvallen tussen het hoofd van de eurozone ministers van financiën Jean Claude Juncker en de presidente van het IMF Christine Lagarde in de persconferentie die volgde op de vergadering van gisteren in Brussel.

IMF baas Christine Lagarde en eurogroep president Jean Claude Juncker verschilden openlijk van mening in de persconferentie over de tijd die Griekenland wordt gegund om hun schuld als percentage van het BBP terug te hebben gebracht tot op de vereiste 120 procent. De al maanden sluimerende onenigheid tussen EU en IMF kwam acuut naar de oppervlakte.

De EU sprak over uitstel met 2 jaar tot 2022 voor Griekenland om de schuld tot op 120 procent als percentage van het BBP te hebben teruggebracht terwijl het IMF pertinent vasthoud aan de 2020 termijn. Alle bezuinigingen en hervormingen moeten uiteindelijk de schuld in percentage van het BBP naar beneden brengen maar alleen volgend jaar al stijgt dit percentage van 179 naar 189 procent van het Griekse BBP.

Een ontwikkeling die als onaanvaardbaar wordt gezien door het IMF en reden om af te haken uit de trojka. Bovendien is het tegen alle grondbeginselen en eigen reglementen van het IMF in om de hand te lichten met afgesproken data.  De Griekse minister van financiën verklaarde gisteren dat de Griekse crediteuren, het IMF en de eurozone een manier zullen vinden om de Griekse schuldenberg te reduceren tot een acceptabel houdbaar niveau ondanks de openbare vertoning van verdeeldheid door de leiders van het IMF en de Eurogroep.

Oftewel in Griekenland houdt men absoluut rekening met het afschrijven op gehouden Griekse staatsschulden tot een acceptabel houdbaar niveau door de ECB en de eurozone crediteurenlanden. De Grieken verwachten bovendien dat uiterlijk op 26 november de lang verwachte uitgestelde tranche betaling van euro 31,5 zal plaatshebben na de buitengewone eurozone ministers van financiën vergadering van 20 november aanstaande.

De Grieken willen minder schuld, uitstel van bestaande afspraken, lagere rente en een overbrugging. Het IMF kan en wil niet meewerken aan uitstel tot 2022 om de schuld terug te hebben gebracht tot 120 procent als percentage van het BBP. De ECB heeft al aangegeven niet te willen en kunnen meewerken aan schuldafschrijving en Nederland was gisteren het meest uitgesproken over afschrijvingen en mogelijk nieuw geld als derde bail out.

Onze minister van financiën sprak gisteren zeer duidelijke taal waar alles en iedereen in Nederland hem aan zal houden. Voor Nederland is het uitgesloten dat de extra tijd die de Grieken mogelijk krijgen, de Nederlandse schatkist zal raken. Vers geld is een NO GO voor Nederland volgens Dijsselbloem gisterenavond. Ook is het geen optie dat lidstaten die Griekenland geld hebben geleend, een deel van het geleende geld kwijtschelden volgens Dijsselbloem. Een zeer dringende wens van het IMF.

Ik hoop niet dat onze nieuwbakken minister van financiën Jeroen Dijsselbloem binnen één tot twee weken wordt gedwongen door Brussel of de meerderheid in de eurozone groep om zijn vergaande uitspraken over Griekenland te herzien en dan mee te gaan in wat wordt beslist. Nederland heeft gisteren overduidelijke taal gesproken. Goed gedaan minister Dijsselbloem in uw eerste optreden over Griekenland.

Zojuist wordt bekend dat Griekenland vanochtend naar de kapitaalmarkt komt met korte termijn schatkistpapier veilingen om euro 2 tot 3 miljard op te halen ter voldoening van de euro 5 miljard ECB schuld die aanstaande vrijdag moet worden betaald. Het schijnt dat de Griekse centrale bank de andere tekortkomende miljarden nog heeft liggen. ??? In juli hadden ze al officieel geen geld meer en hoe leven ze dan al die maanden. De Grieken zijn gewoon niet te vertrouwen, we worden bedrogen waar we bij zijn.

De tegenstellingen en verschillen van mening over de juiste aanpak van de Griekse schuldenberg worden steeds groter tussen de trojka leden en daardoor wordt het steeds meer onmogelijk om er geloofwaardig uit te komen. De enige juiste weg is STOPPEN en een ordentelijk faillissement van Griekenland op een zo goed mogelijke manier door de markt aan te sturen.

 

Rob Koenders is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.