Nieuws/Binnenland

Recht op eigen deskundige wassen neus

Als u een schade heeft gehad, komt er vaak een expert van de verzekering bij u op bezoek om de schade te bekijken. De expert noemt dan een schadebedrag, en normaalgesproken krijgt u dat bedrag uitgekeerd als de schade onder dekking van de polis valt.

Het kan dan daarbij gebeuren dat het bedrag wat de expert noemt u nog al laag in de oren klinkt en dat u het eigenlijk niet met de hoogte van dit schadebedrag eens bent. Dat is natuurlijk niet vreemd, want de expert wordt immers door verzekeraar ingeschakeld en betaald. Het ligt dan dus voor de hand dat de expert voor zijn opdrachtgever zo gunstig mogelijk wil rapporteren en dat hij probeert de schade zo laag mogelijk te houden.  

U heeft dan het recht om zelf ook een deskundige in te schakelen en deze een contra-expertise te laten verrichten. Het woord zegt het al, dat is een ’tegen’ expertise, je zou ook kunnen zeggen: een second opinion.

Verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden vaak een bepaling opgenomen over contra-expertise. Het staat er dan keurig netjes: De verzekerde heeft het recht op contra-expertise en mag zijn eigen expert inschakelen. Veel mensen lezen dan niet meer verder, ze hebben gelezen wat ze wilden lezen, ze mogen zelf een contra-expert inschakelen. Maar even verderop zit er een gemeen addertje onder het gras….

Er staat dan even verder dat de kosten van die contra expertise worden vergoed tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar voor zijn eigen expert heeft betaald. Dit is echter een bepaling die de mogelijkheid van eigen expertise meteen onderuit haalt en waarbij sprake is van oneerlijke concurrentie van de bovenste plank!

Prijsafspraken

Wat is namelijk het geval, hoe is de praktijk?  De verzekeraar heeft al vele jaren (prijs)-afspraken met de diverse expertisebureaus en dat zijn afspraken die vaak tot op het bot zijn uitgekleed. Maar op het moment dat een consument voor zijn schade een second opinion (contra-expertise) wil laten uitvoeren, betaalt hij een heel ander tarief.

Dan blijkt dat er geen expertisebureau te vinden is dat voor hetzelfde bedrag als wat de verzekeraar betaalt, in actie wil komen. De particulier krijgt dan tarieven te horen die het vier- of vijfvoudige bedragen van het tarief wat de verzekeraar heeft afgesproken! Dit betekent dat de verzekerde zelf voor de extra kosten moet opdraaien.

Wat is vervolgens het logische gevolg? Veel verzekerden die daarmee worden geconfronteerd, laten het er dan maar bij zitten. En dát heeft dan weer tot gevolg dat de schadehoogte te laag, dus niet correct wordt vastgesteld. Veel schades worden dus in feite niet juist afgewikkeld, maar de verzekerde gaat er maar mee akkoord omdat de voor eigen rekening komende extra kosten van de contra-expertise, niet opwegen tegen de hoogte van het schadebedrag. Schadekwestie

Zo werd bij een aan onze helpdesk voorgelegde schadekwestie door de expert van de verzekeraar gesteld dat de schade veroorzaakt moest zijn door vorst. Het betrof echter een vrachtauto die bij het achteruitrijden tegen de pilaar van de oprit van het huis was aangereden. De expert van de verzekeraar was nog niet eens gaan kijken, maar had uit de foto die de verzekerde zelf had aangeleverd de conclusie getrokken dat de stenen waarschijnlijk waren losgeraakt door binnentredend water. Door de vorst waren de stenen vervolgens los komen te zitten. De kosten die de verzekeraar moest betalen voor ‘haar’ expert waren voor dit simpele 'rapportje' nog geen 100 euro.

Toen de verzekerde zelf op zoek ging naar een expertisebureau moest hij rekenen met een bedrag van minimaal 400 euro exclusief btw, dus zeg maar 500 euro inclusief. Door deskundige beschouwing van de schadeclaim en het gebruik van steekhoudende argumentatie jegens de weigerachtige verzekeraar bleek inschakeling van een expert niet nodig te zijn en werd alsnog gewoon betaald. Maar anders zou je als gedupeerde dus mooi met lege handen staan, ondanks de veelbelovende bepaling in de polisvoorwaarden.  Eerlijk?

Hoe eerlijk is nou zo’n bepaling over kosten van de contra-expert als je donders goed weet hoe het er in de praktijk aan toe gaat? Iedereen die hierover nadenkt weet het antwoord: zo’n bepaling is in de praktijk niet meer dan een lege huls en natuurlijk niet in het klantbelang, maar in het belang van de verzekeraar.

Verzekeringsklachten.nl heeft het Verbond van Verzekeraars (de belangenorganisatie van verzekeringsmaatschappijen) hiermee geconfronteerd, want het Verbond had eerder aangegeven dat zij op zoek was naar structureel onredelijke voorbeelden uit de praktijk, vooral om die 'te kunnen verbeteren'. Maar wij horen nu niets meer van het Verbond, ondanks herhaalde verzoeken om daarover een keer in gesprek te komen…… 

De branche heeft al jaren een negatief imago. Hoe zou dat toch komen?