Nieuws/Binnenland
1184438
Binnenland

Hoe bescherm ik het vermogen van mijn zus?

Mijn zus is vermogend, maar ze is al een aantal jaren aan het dementeren. Er zijn wel mensen die haar met haar financiën helpen. Zij weigeren echter inzicht te geven in wat er precies wordt gedaan. Hoe zorg ik ervoor dat het vermogen van mijn zusje niet verdwijnt?

Voor dergelijke situaties bestaat de mogelijkheid de kantonrechter te vragen uw zus onder curatele te stellen. Deze maatregel is bedoeld ter bescherming van haar en haar vermogen. Er wordt dan een curator (meestal een familielid) aangesteld die de financiën gaat regelen.

De curator behartigt verder zaken zoals de verzorging en verpleging van uw zus, alles zoveel mogelijk in samenspraak met haar. De curator moet aan de kantonrechter verantwoording afleggen voor zijn handelen. U als naast familielid kunt curatele aanvragen. Wilt u weten wat curatele inhoudt en wie als curator kan optreden, kijk dan op deze website van de overheid.