Nieuws
1185139
Nieuws

Amsterdam trekt stekker uit olympisch projectbureau

Amsterdam heft per 1 januari 2013 het projectbureau Olympische ambitie op. Dit gaat ten koste van drie banen. Aanleiding is de in het regeerakkoord 'Bruggen Slaan' uitgesproken opvatting over de Olympische Spelen. Daarin staat: "We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen.” Amsterdam, kandidaatstad voor de Spelen van 2028, werd daarmee voor het blok gezet.

Sportwethouder Eric van der Burg: "Het college betreurt deze passage in het regeerakkoord. Hier was totaal niet op gerekend. Het is duidelijk dat dit niet zonder gevolgen kan blijven voor onze ambities richting 2028.”

In een brief aan de leden van de Amsterdamse commissie sport neemt Van der Burg een voorschot op de formulering van het nieuwe Sportplan 2013-2016. Daarin staat onder meer: "De olympische ambitie van Amsterdam was niet alleen op de Spelen van 2028 gericht, maar ook op de bouwstenen die overeenkomen met gemeentelijke uitgangspunten rond gezondheid, sport en economie. Olympische prioriteiten rond de optimalisering van sportaccommodaties, acquisitie van topsportevenementen met zowel een breedtesport als economische spin-off hebben onze blijvende belangstelling voor nu en in de toekomst. Dat geldt ook voor diverse breedtesportprogramma’s en het Centrum voor Topsport en Onderwijsprogramma voor topsporters.”

Activiteiten stopgezet

Dan: "Maar het achterliggende idee van de Spelen van 2028 als een wenkend perspectief verdwijnt. Daarom worden de volgende activiteiten stopgezet: onderzoeken die zich richten op de ruimtelijke gevolgen van de Spelen in 2028, communicatie die zich richtte op het vergroten van het draagvlak voor de organisatie, werkbezoeken en congressen die daarmee rechtstreeks verband hielden. Dit rechtvaardigt niet langer de noodzaak van clustering in een projectbureau.”

Het hiervoor begrote bedrag van 2 miljoen euro (boekjaren 2013 en 2014) zal daarom anders worden benut. Duidelijk is wel dat Amsterdam er niet over peinst om nog langer jaarlijks 75.000 euro over te maken aan het door ex-minister Camiel Eurlings geleide ’Olympisch Vuur’. De huidige KLM-topman suggereerde dat zijn organisatie nog een rol zou kunnen spelen in het proces dat sport op olympisch niveau moet brengen.

Niet geïnformeerd

Ook de Rotterdamse sportwethouder Antoinette Laan houdt inzake deze 75.000 euro een slag om de arm. Net als Amsterdam is ook de Maasstad niet geïnformeerd over het regeerakkoord, vier maanden nadat sportminister Edith Schippers Amsterdam nog als naamdrager voor 2028 bekendmaakte.