Nieuws/Binnenland
1185914
Binnenland

null

Ontslagvergoeding van invloed op WW uitkering?

Wat is de invloed van een gouden handdruk of ontslagvergoeding op mijn WW uitkering?

In feite heeft een gouden handdruk (ontslagvergoeding) geen effect op uw WW-uitkering. De hoogte en duur van je WW blijft ongewijzigd, ook al zou u een aanzienlijke ontslagvergoeding krijgen. Wel is er één effect: de zogenaamde fictieve opzegtermijn. Dit houdt in dat je WW-uitkering – als je arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden is – in het algemeen één tot drie maanden na je ontslagdatum pas ingaat. Krijg je geen ontslagvergoeding of is je arbeidsovereenkomst geëindigd na een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf, dan is er geen sprake van deze fictieve opzegtermijn.

Een ingewikkelde regeling, maar ik hoop dat het zo duidelijk is. Als u zich puur wilt richten op de vraag of een ontslagvergoeding op een of andere manier verrekend wordt met de WW, kun je ook volstaan met het korte antwoord: nee.

met vriendelijke groet,

Maarten van Gelderen

Voor meer informatie over arbeidsrecht, zie deze artikelen:

Arbeidsrechtadvocaten bestookt met lezersvragen

De spelregels van ontslag