Nieuws/Binnenland
1194239642
Binnenland

Wijkagenten steeds meer tijd kwijt aan noodhulp

’Politie verliest grip op de wijken’

DEN HAAG - Wijkagenten in middelgrote steden en op het platteland worden vaak ingezet voor onder meer noodhulp, zoals levensbedreigende situaties na een ernstig ongeval of een gewapende overval. Daardoor hebben ze nauwelijks tijd om te investeren in wijkcontacten en neemt hun kennis van de wijk af. Dit staat in het rapport Lokale handhaving door de politie van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De onderzoekers constateren dat de politie te weinig informatie heeft om problemen te voorzien en in te grijpen vóórdat het echt onveilig wordt. De inspectie noemt dit „een zorgwekkende ontwikkeling voor de effectiviteit van de politie.”

Verward gedrag

Ook bezorgt het grote aantal meldingen over personen met verward gedrag de politie handenvol werk. „Dit maakt investeren in de wijk en daar spelende problematiek lastig”, valt te lezen in het onderzoek. Daarnaast is de politie voor haar informatie steeds afhankelijker van gemeenten, waar de opsporingsambtenaren (boa’s) en hulpverleners problemen vaak eerder zien aankomen dan de politie. Maar de gemeenten zijn vanwege de privacywetgeving terughoudend met het delen van informatie over personen met verward gedrag en jongeren die buiten de boot dreigen te vallen.

We moeten harder optreden tegen de steeds brutaler wordende groep relschoppers die de macht uitdagen. Anders is het, gezien de huidige polarisatie, wachten tot het escaleert. Dat zegt Wierd Duk in zijn nieuwste podcast.

Jarenlang gewaarschuwd

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP zegt in een reactie op het rapport: „Jammer dat er een dergelijk rapport nodig is terwijl de professionals en wij als vakbonden hier al jaren op wijzen en voor waarschuwen. Waarom moet het steeds iedere keer ’aangetoond’ worden en wordt er niet eerder geluisterd naar politiemensen in de operatie?”

Kamerlid Chris van Dam (CDA) spreekt van een spijkerhard rapport. „Er waren nog nooit zo veel politieagenten, maar de basisteams zijn structureel onderbedeeld. We moeten echt andere keuzes maken om onze wijkagenten terug in positie te krijgen”, reageert Van Dam. „Wijkagenten komen niet meer in de wijken”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. „Politiebureaus zijn gesloten. Er zijn gewoonweg te weinig agenten voor de taken die ze moeten uitvoeren. Over taakverdeling moeten eens een discussie voeren.”

Reljongengeren

Volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is het eveneens een kwestie van capaciteit. „Dan weer zijn agenten bezig met reljongeren, dan weer met verwarde personen. Om de problemen echt aan te pakken, moeten ze de tijd hebben om in de wijken aanwezig te zijn.”

Volgens Van Dam zijn de agenten er wel, alleen op de ’verkeerde plekken’. „Je moet ze weghalen bij de districten en de eenheden, zoals verkeer en recherche. Ik zou heel graag duizenden agenten extra willen, maar dat kán niet, vooral doordat er door de vergrijzing de komende jaren veel agenten afzwaaien.”