Nieuws/Binnenland
1194581
Binnenland

'Moszkowicz ongeschikt voor advocatuur'

Bram Moszkowicz, met afstand de bekendste strafpleiter van Nederland, is eigenlijk niet langer geschikt voor zijn vak. Hij heeft lak aan de regels die gelden voor zijn beroepsgroep, zoals het melden van contante betalingen van boven 15.000 euro. En lak aan zijn cliënten, die hij fikse startbedragen laat ophoesten zodra zij zich op zijn kantoor melden en vaak niet geeft wat hij hen heeft toegezegd.

Het waren harde woorden die Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, dinsdag bij de Raad van Discipline over Moszkowicz uitsprak. Moszkowicz bleef van de zitting weg, omdat hij, zo liet hij zijn raadsman Gabriël Meijers verwoorden, bij verschijnen zijn geheimhoudingsplicht zou moeten schenden. Moszkowicz ziet de zaak als een kwestie die geheel om dit principe draait.

Kemper heeft de zaak na maanden onderzoek aan de tuchtrechter voorgelegd. Even leek het of hij de raad zou vragen Moszkowicz uit de advocatuur te verbannen, te schrappen van het tableau. Toch koos hij voor een iets mildere sanctie: een schorsing van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

Bram Moszkowicz, telg uit een vermaarde advocatenfamilie, mag wat Kemper betreft zijn toga aanhouden, omdat hij geen blijk heeft gegeven van „intrinsieke slechtheid”. Ook valt er een verbetering te bespeuren in de chaotische bedrijfsvoering op zijn kantoor aan de Amsterdamse Herengracht. Dat laatste neemt niet weg dat Kemper als bijzondere voorwaarde verlangt dat Moszkowicz de tot dusver uitgebleven jaarrekeningen van 2010 en 2011 bij hem inlevert, vóór 31 december.

Ook moet de beklaagde raadsman zijn studiepuntenachterstand inhalen. Iedere advocaat moet jaarlijks punten halen, om zijn kennis op peil te houden. Moszkowicz haalde er vaak te weinig en soms helemaal geen, ondanks beloften zijn leven op dit punt te beteren.

Het beschamen van vertrouwen lijkt onderdeel van een patroon in de werkwijze van Moszkowicz. Dat beeld rees dinsdagmiddag op bij behandeling van de zaak van vijf individuele klagers. Zij betaalden soms tienduizenden euro's aan voorschotten voor bijstand door de vermaarde advocaat, om vervolgens te worden afgescheept met kantoorgenoten. Bij vragen gaf Moszkowicz niet thuis.

Moszkowicz was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De Raad van Discipline doet uitspraak op 30 oktober.