Nieuws/Binnenland
1196727
Binnenland

Zorgpremie wordt 100 euro duurder

De basisverzekering voor ziektekosten valt voor iedereen volgend jaar bijna tien procent duurder uit. De premie stijgt met ten minste 100 euro per persoon. Daarbij gaat ook het eigen risico voor elke verzekerde nog omhoog van 220 euro naar 350 euro.

Dat de basisverzekering fors duurder wordt, heeft onder meer te maken met de stijging van de rekenpremie met 104 euro, zo laten diverse bronnen weten. Deze rekenpremie, die vandaag definitief bekend wordt gemaakt, wordt vastgesteld door het ministerie en is het bedrag dat zorgverzekeraars minimaal nodig hebben om de kosten van de basisverzekering te dekken.

„Als de rekenpremie met ruim 100 euro wordt verhoogd, heeft dat een fors hogere basispremie tot gevolg, die kan oplopen tot bijna tien procent”, aldus aldus Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl. „De zorgpremie die verzekeraars berekenen voor hun verzekerden, komt nooit lager uit dan de hoogte van de rekenpremie”, bevestigt Cris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW. Als er 100 euro bijkomt, moet de consument dat dus extra betalen.

Opslag

Oomen: „Vorig jaar was de rekenpremie 1050 euro. Bij DSW is de premie voor de basisverzekering toen vastgesteld op 1230 euro per jaar.” In dat bedrag zitten ook bijvoorbeeld de bedrijfskosten die de verzekeraar maakt en een opslag voor wanbetalers.

Dat die rekenpremie zo fors stijgt, heeft weer te maken met de dekking. „Zo wordt de dekking van het basispakket uitgebreid omdat de geriatrische revalidatiezorg (zorg voor revaliderende ouderen, met bijvoorbeeld een gebroken heup) voortaan door zorgverzekeraars wordt vergoed. Tot nu toe werden de kosten hiervoor betaald uit de pot van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz)”, aldus Erno Kleijnenberg, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar ONVZ. „Daarnaast komen de opleidingskosten voor de verpleegkundigen vanaf 2013 voor de rekening van de zorgverzekeraars.”

Volgens ONVZ-bestuurder Arno Kleijnenberg gaat het bij elkaar om zeker 4 miljard euro die, in plaats van door de overheid, nu via premiegeld moet worden opgebracht. „Door op deze manier met posten te schuiven, gaat het tekort op de rijksbegroting omlaag, maar krijgen de burgers en de werkgevers de rekening gepresenteerd.”

Onaangename verrassing

Kleijnenberg spreekt van een zeer onaangename verrassing, ook voor de zorgverzekeraar. „We zijn er heel lang van uitgegaan dat we de premie konden verlagen. Dit omdat in het Kunduz-akkoord is afgesproken het eigen risico fors te verhogen. Meestal heeft dat een dempend effect op de premie van de basiszorgverzekering.”

De kosten voor de burgers voor hun zorgverzekering zouden nog wat omlaag kunnen gaan als zorgverzekeraars hun reserves aanwenden ten gunste van de premiebetaler. „We hebben signalen binnengekregen dat in dat geval de verhoging van de zorgpremie dan lager uitkomt dan 100 euro”, aldus ingewijden. „Zorgverzekeraars zullen daarvoor echt hun stinkende best doen.”