Nieuws/Binnenland
1200652
Binnenland

De belangrijkste plannen op een rijtje

Het regeerakkoord van VVD en PvdA is bekend. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

WONINGMARKT

- Hypotheekrenteaftrek wordt voor iedereen vanaf 2014 in 28 jaar in jaarlijkse stapjes van 0,5 procent teruggebracht tot maximaal 38 procent

- Er wordt voor alle huurders een huurverhoging van 1,5 procent boven de reeds bepaalde huurverhogingen toegestaan

INKOMEN

- Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent, dat van 42 procent gaat naar 38

- De arbeidskorting neemt toe tot 500 euro per werkende per jaar in 2017

- Een ontslagvergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro

- Overdrachtsbelasting blijft 2 procent

- Accijnzen op tabak, alcohol en diesel omhoog

- Bonussen in de financiële sector worden wettelijk vastgelegd op 20 procent van het vaste salaris

ARBEIDSMARKT

- Duur WW-uitkering wordt teruggebracht tot 2 jaar

- Inkomens boven 100.000 euro mogen niet langer pensioenpremies fiscaal aftrekken

- Verplicht quotum voor bedrijven bij het aannemen van arbeidsgehandicapten

ZORG

- Zorgtoeslag wordt afgeschaft

- Zorgpremies en eigen risico in de zorg worden inkomensafhankelijk

- De mogelijkheid voor winstuitkeringen in de zorg wordt beperkt

- Vanaf 2015 extra geld voor meer wijkverpleegkundigen, 250 miljoen euro in 2017

- Zonder tussenkomst huisarts naar spoedeisende hulp kost 50 euro

BUITENLAND

- 1 miljard euro minder voor ontwikkelingssamenwerking

- Mogelijk minder diplomatieke vertegenwoordigingen

- Economische diplomatie blijft een „zware component” van het werk

DEFENSIE

- Nederland blijft meedoen aan het JSF-programma, ook aan de testfase. Besluit over aanschaf in 2013

- Er wordt 250 miljoen euro bezuinigd

- Kunduz-missie in Afghanistan wordt volgens plan afgerond in 2014

- Uit een apart potje voor Internationale Veiligheid van 250 miljoen worden missies van Defensie betaald

IMMIGRATIE

- Er komt een pardonregeling voor gewortelde kinderen van afgewezen asielzoekers

BESTUUR

- De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd

- Er worden geen 'nieuwe' weigerambtenaren meer aangenomen

- Wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven, gemeenten moeten regels opstellen

RUIMTE

- Hedwigepolder wordt onder water gezet

- Blankenburgtunnel wordt aangelegd

- Geen kilometerheffing

- Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft

- Europees veiligheidssysteem ERMTS wordt ingevoerd op het spoor

VEILIGHEID

- Wietpas verdwijnt

- 105 miljoen euro extra voor Nationale Politie

CULTUUR/MEDIA

- 100 miljoen structureel minder voor publieke omroep

- Btw-verhoging voor cultuur gaat definitief niet door

ONDERWIJS

- Vanaf september 2014 komt er een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelor- en masterfase ter vervanging van de basisbeurs, aanvullende beurs blijft

- Ov-kaart voor studenten wordt kortingskaart, ook mbo'ers krijgen kortingskaart

- Verstrekking gratis schoolboeken teruggedraaid

DIVERSEN

- Kabinet doet geen pogingen Olympische Spelen naar Nederland te halen

- Scheiden zonder rechter als er geen kinderen zijn en de partners het eens zijn

EERDER AFGESPROKEN BIJ DEELAKKOORD BEGROTING 2013

- Snellere verhoging van de AOW-leeftijd: naar 66 in 2018, 67 in 2021

- Assurantiebelasting gaat van ruim 9 naar 21 procent

- Belasten van kilometervergoeding (forensentaks) gaat niet door

- Langstudeerboete voor studenten wordt met terugwerkende kracht geschrapt

- Afschaffen basisbeurs voor studenten en invoering sociaal leenstelsel

- Eerder besluit over liggeld in een ziekenhuis wordt teruggedraaid

- Eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg verdwijnt

- 100 miljoen extra voor beginnende docenten

- Ondernemers krijgen de ruimte om hun btw later af te dragen om de btw-verhoging op te kunnen vangen

- Een regeling voor mensen die in VUT of prepensioen zitten en te maken krijgen met de verhoogde AOW-leeftijd