Nieuws/Binnenland
1200874
Binnenland

Akkoord VVD en PvdA over financiën

De onderhandelaars van VVD en PvdA hebben overeenstemming bereikt over alle belangrijke financiële afspraken in het regeerakkoord. Alle afspraken hierover zijn inmiddels naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd voor een doorrekening. Ingewijden rond de kabinetsformatie hebben dat donderdag bevestigd.

Dat wil niet zeggen dat ze het al eens zijn over de complete tekst van het regeerakkoord. Wel zijn ze het dus eens over bezuinigingen en hervormingen voor de komende jaren. VVD en PvdA begonnen hun onderhandelingen op 24 september.

Het CPB heeft normaal gesproken maximaal 5 dagen nodig voor een doorrekening. Dat betekent dat de fracties zich mogelijk in de loop van volgende week al over de afspraken kunnen buigen.

Vlot

VVD en PvdA waren tot elkaar veroordeeld door de verkiezingsuitslag van 12 september waarin ze allebei een groot aantal zetels wonnen en veel groter werden dan alle andere partijen. Ondanks de grote verschillen tussen de partijen en een campagne waarin VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom elkaar harde verwijten maakten, verliepen de onderhandelingen vanaf het begin vlot.

Op 1 oktober bereikten VVD en PvdA een deelakkoord over een aanpassing van de begroting zoals die met Prinsjesdag nog was ingediend door het minderheidskabinet van VVD en CDA. Die begroting was weer een uitwerking van het Lenteakkoord uit april, gesloten door VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

In hun deelakkoord schrapten VVD en PvdA de forensentaks, de langstudeerboete, het liggeld voor het ziekenhuis en de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg. Wel besloten ze tot een verhoging van de assurantiebelasting en een snellere verhoging van de AOW-leeftijd.

Eindfase

Deze week werd duidelijk dat de formatie in de eindfase is aanbeland. Bronnen spraken de verwachting uit dat een akkoord voor het weekeinde mogelijk zou zijn en de sociale partners en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen werden aan de formatietafel uitgenodigd voor een gesprek.

Gerekend vanaf de eerste dag na de verkiezingen is de kabinetsformatie nu op dag 43. Als het VVD en PvdA lukt om in de week van 5 november op het bordes bij koningin Beatrix te staan, is de formatie bovengemiddeld snel verlopen. Het naoorlogse gemiddelde staat op 89 dagen.