Nieuws/Binnenland
1202873
Binnenland

Wethouder Lansingerland stapt op na rapport

Wethouder Jan den Uil van de gemeente Lansingerland stapt op. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt. Den Uil zegt per 1 november af te treden om verdere discussie rond zijn persoon te voorkomen.

De politicus van de ChristenUnie raakte in opspraak, omdat hij zijn zakelijke belangen te veel zou hebben vermengd met die van het wethouderschap. Als bestuurder was Den Uil verantwoordelijk voor onder meer bouwprojecten en tegelijkertijd was hij directeur/aandeelhouder van een architectenbureau.

De onderzoekers van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) constateren in een onderzoek onder meer dat de wethouder op verschillende dossiers niet heeft gehandeld met de destijds geldende gedragscode. Hij zou bovendien op verschillende dossiers niet integer hebben gehandeld, volgens het BING. Die zegt dat hij niemand heeft bevoordeeld, maar dat hij wel op één dossier de schijn tegen heeft.

„Wat betrokkene naar onze mening kan worden verweten, is dat hij zich niet altijd voldoende heeft gerealiseerd wat de consequenties van de nevenfunctie voor zijn handelen moeten zijn. Hij heeft er ook niet alles aan gedaan wat in zijn vermogen lag om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en transparant te zijn”, concluderen de onderzoekers.

De ChristenUnie, het college en de coalitie betreuren allemaal zijn aftreden. Hoewel het college en de ChristenUnie benadrukken dat Den Uil „volgens het BING-rapport” niemand heeft bevoordeeld, stelt de coalitie dat een eventueel aanblijven moeilijk zou zijn.

„Ondanks het feit dat mijn integriteit niet ter discussie staat, heb ik besloten af te treden”, meldde Den Uil in een verklaring. „Gezien de ontstane situatie en discussie rondom mijn persoon, kan ik niet meer optimaal functioneren. Dit is wel van groot belang voor het besturen van deze gemeente.”