Nieuws/Binnenland
1205468249
Binnenland

OR brandweer Amsterdam houdt het voor gezien

Het rommelt al een tijd tussen de Amsterdamse brandweerlieden en haar korpsleiding.

Het rommelt al een tijd tussen de Amsterdamse brandweerlieden en haar korpsleiding.

AMSTERDAM - De ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer stapt op. In een brief aan brandweercommandant Leen Schaap laat OR-voorzitter Stéphane Conings weten dat Schaaps opvolger, die rond 1 oktober wordt verwacht, fris kan beginnen met eveneens nieuwe gezichten aan de kant van de ondernemingsraad.

Het rommelt al een tijd tussen de Amsterdamse brandweerlieden en haar korpsleiding.

Het rommelt al een tijd tussen de Amsterdamse brandweerlieden en haar korpsleiding.

Sinds het rapport van generaal buiten dienst Peter van Uhm afgelopen december over de stappen die de brandweer moet nemen om weer een soepele organisatie te worden, hoopte iedereen dat de rust zou kunnen wederkeren. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel Van Uhms maandenlange onderzoek en daarbij behorend rapport nog steeds als richtlijn geldt, is het wantrouwen tussen partijen nog steeds onoverbrugbaar groot.

OR-voorzitter Conings schetst in een nieuw schrijven aan Schaap, dat van gisteren dateert en rondgaat tussen brandweerlieden op de werkvloer, de huidige situatie die als onwerkbaar wordt ervaren. Conings schrijft: „De majeure inspanning (over een langere periode) die door de korpsleiding en de ondernemingsraad gedaan worden om het vertrouwen te herstellen, levert op geen enkele wijze progressie op. Integendeel; de verhoudingen en omgangsvormen zijn tot een bedroevend laag niveau gedaalden er is tot op heden, ondanks alle inspanningen, geen fatsoenlijk overleg mogelijk.”

Conings ziet met lede ogen aan dat het bedrijfsbelang van de Amsterdamse brandweer en diens medewerkers in gevaar komt. „De OR heeft daarom besloten nieuwe verkiezingen uit te schrijven, zodat de komende nieuwe brandweercommandant de kans krijgt om echt een nieuwe, productieve start te maken richting een moderne en flexibele organisatie die we behoren te zijn en waar de burger, onze klant, recht op heeft”, valt in het schrijven te lezen.

De ondernemingsraad kreeg vorige week nog onderuit de zak van de regionale ombudsman. Het overlegorgaan werd verweten schuldig te zijn aan de impasse waar de korpsleiding en spuitgasten al meer dan twee jaar in zitten. Toch is het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, zo stelt Conings stellig, niet ingegeven door het rapport van de ombudsman.