Nieuws/Binnenland
1209194366
Binnenland

Nieuw regeerakkoord

Nieuw kabinet laat hypotheekrenteaftrek ongemoeid, schenkingsvrijstelling wel op de schop

Hoef en Haag is een dorp in aanbouw aan de Lek, behorend tot de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Hoef en Haag is een dorp in aanbouw aan de Lek, behorend tot de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Den Haag - Het nieuwe kabinet is niet van plan om opnieuw aan de hypotheekrenteaftrek te morrelen. Wel gaat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning de prullenbak in. Het kabinet overweegt om starters subsidie te geven voor hun eerste koopwoning.

Hoef en Haag is een dorp in aanbouw aan de Lek, behorend tot de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Hoef en Haag is een dorp in aanbouw aan de Lek, behorend tot de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Dat blijkt uit het regeerakkoord van kabinet Rutte-IV.

Om uit de wooncrisis te kunnen krabbelen wil het kabinet jaarlijks zo’n 100.000 extra woningen gaan bouwen, vooral in het goedkopere segment. Een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening wordt voor deze klus aangesteld. Eerder werd becijferd dat Nederland tot 2030 bijna een miljoen woningen nodig heeft.

Zo’n 15.000 van de 100.000 woningen zullen tijdelijke woonruimten worden, bedoeld voor studenten, arbeidsmigranten, spoedzoekers en daklozen. Nog eens 15.000 woningen wil het kabinet bereiken door kantoorpanden om te katten. Het Rijk gaat ook vastgoed en grond in eigen bezit vrijgeven voor het terugdringen van de woningnood. Hoeveel woningen dat moet opleveren is in het regeerakkoord niet vastgelegd.

Verhuurderheffing voor woningcorporatie

De verhuurderheffing voor woningcorporaties wordt afgeschaft. Het geld dat corporaties overhouden dienen ze te stoppen in de bouw van extra huurwoningen, flexwoningen, renovatie, verduurzaming en de leefbaarheid van wijken.

Het kabinet gaat de sociale huur voor mensen met een lager inkomen verlagen. Voor mensen met een hoger inkomen gaat de huur juist stapsgewijs omhoog tot de marktconforme huur. Zittende corporatiehuurders krijgen de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen.

Daarnaast willen Rutte-IV starters helpen een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen.

Nieuw regeerakkoordLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover